DANMARKS KRIGE #4 Magtbalancen tipper: Kejserkrigen og Torstenssonsfejden

More from Anders Olling & Hans Erik Havsteen

Kongerækken Appendiks #5 – Leonora Christina & Corfitz Ulfeldt

Stemningen ved det danske hof kan dårligt have været ringere end i...
Læs mere