7.000 dagplejebørn passes i rygerhjem

Da regeringen i sommer vedtog den reviderede rygelov, blev det slået fast, at det nu ikke længere er lovligt at ryge på uddannelsesinstitutioner og på sit kontor. Behovet for stramningen stammer fra nogle alvorlige tal.

Hjerteforeningen m.fl. viser, at helt op til 700.000 mænd og kvinder dagligt udsættes for røg på arbejdspladsen, og at 182 dødsfald kunne undgås årligt ved et forbud. Herudover slår Sundhedsstyrelsen fast, at rygning forklarer 40% af årsagen til, at folk med de laveste indkomster bliver langt mere syge end resten af befolkningen og i gennemsnit dør op til 10 år før de rigeste borgere.

For at få revideringen godkendt i Folketinget, måtte der dog laves undtagelser. Én af disse blev, at dagplejere fortsat gerne må ryge i deres hjem, som er deres arbejdsplads, når børnene ikke er der. Imidlertid peger Hjerteforeningen på, at hvis der ryges i de samme lokaler, som børnene passes og leger i, så forurenes legetøj, tæpper, gulve, møbler m.m. af tobaksrøgen, da farlige stoffer sætter sig på tingene.

Ifølge Hjerteforeningen m.fl. passes helt op til 7.000 børn hos 1.800 rygende dagplejere i Danmark. I Hovedstaden er det næsten 900 børn, som på den måde udsættes for tobaksforurening i dagplejen hos 208 rygende dagplejere. Spørgsmålet er, om der bør gælde arbejdsmarkedsrelaterede vilkår, når man vælger at gøre sit hjem til sin arbejdsplads, eller om respekten for privatlivets fred skal vægtes højest? Og når det gælder småbørn, der passes, så er spørgsmålet vel om man først og fremmest skal tænke på dagplejernes ret til at ryge eller børnenes ve og vel. Børnene kan i hvert fald ikke sige fra.

More from Tommy Petersen

Put bistandspengene i forebyggelse af katastrofer

I sommers var der endnu en gang en voldsom sultkatastrofe i det...
Læs mere