Put bistandspengene i forebyggelse af katastrofer

I sommers var der endnu en gang en voldsom sultkatastrofe i det vestlige Afrika. Tallene var igen dramatiske og årsagen var primært, at høsten er slog fejl på grund af mindre nedbør. Det er 3. gang på syv år, at der er sultkatastrofe i det vestlige Afrika. Og hjælpeorganisationerne melder, at de har haft svært ved at samle penge ind fra danskerne, hvilket naturligvis er beklageligt. Men det kan også være svært at se, hvor meget det indsamlede hjælper.

For det synes, at antallet af katastrofer blot bliver flere og flere, mens der doneres stadigt større million beløb. Og det er svimlende summer, der bliver brugt årligt på nødhjælp. I 2009 alene blev der brugt over 50 milliarder kroner på katastrofer i 40 lande fra offentlige midler. Hertil skal lægges alle de private donationer fra hele verden. Og hvad resulterede alle de penge i? Man hjalp selvfølgelig en masse mennesker i nød. Men desværre hjalp man dem ikke i særlig lang tid. For problemet med nødhjælp er, at den er kortvarig, og at den ikke opbygger langsigtede, holdbare løsninger, således at problemet ikke blot opstår næste år igen.

Og der er rigtig god grund til at ville opbygge langsigtede løsninger. I følge FN sparer man 5 kroner i nødhjælp, hver gang man investerer 1 krone på forebyggelse af katastrofer. Går man endnu længere ned i detaljen og ser på specifikke projekter som eksempelvis konstruktionen af vandreservoirer, opbygningen af fødevarelagre, etableringen af mure rundt om landsbyer, hævningen af huse til at sikre mod oversvømmelser, styrkelsen af skolebygningers fundamenter i tilfælde af jordskælv, eller stormsikrede tagkonstruktioner ved orkaner kan man spare helt op til 60 kroner i nødhjælp for hver krone man investerer.

Det er derfor nobelt og akut nødvendigt, at Udviklingsministeren har fordoblet det danske bidrag til nødhjælp. Men en bedre prioritering ville være at investere i forebyggelse, så man imødegår den menneskelige lidelse, som disse katastrofer medfører. Men også fordi det giver god økonomisk mening.

More from Tommy Petersen

7.000 dagplejebørn passes i rygerhjem

Da regeringen i sommer vedtog den reviderede rygelov, blev det slået fast,...
Læs mere