Trængsel skal ikke graves ned

“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation.”

Sådan skrev Bogotás borgmester Gustavo Petro på sin twitter sidste år. Citatet fløj gennem de sociale medier med en hastighed, så selv Concorden ville have været grøn af misundelse. Desværre nåede budskabet åbenbart ikke helt op til Borgerrepræsentationen i København. Her synes politikerne – med undtagelse af Enhedslisten og SF – at det er en forrygende ide at kaste 27 mia. kroner efter en havnetunnel. Håbet er, at tunnelen, der skal gå øst om byen over Amager Fælled, Refshaleøen og Nordhavn, vil aflaste Indre By for trafik.

Men den ide er lige så uaktuel som DSBs rejsekort. Det er en gammeldags sort/hvid tankegang funderet i, at ny infrastruktur skal omdirigere ‘gamle’ trængselsproblemer. I et moderne samfund bør man tænke i trafiksystemer, der har kollektiv trafik, cykler og fodgængere som kerne.

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal deler heller ikke sine kollegers håb, hun mener tværtimod at en havnetunnel vil skabe mere trafik. Derfor er hun gået sammen med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening KBH, Danmarks Cyklistforbund og en række andre NGO’er i facebook-gruppen “Nej til flere biler i København” – for at skabe et tungtvejende modspil i debatten:

“Debatten om trængselsringen (eller ‘betalingsringen’ som nogle vil huske den, red.) viste meget klart, at hverken København eller omegnskommunerne ønsker flere biler, hvor folk bor. Alligevel kom debatten aldrig til at handle om de gode og grønne alternativer til bilen. For at sikre en mere kvalificeret debat denne gang, forener tilhængerne af bedre forhold for fodgængere, cyklister og brugerne af den kollektive transport nu kræfterne,” skriver teknik- og miljøborgmesteren således i en pressemeddelse. Og hun har ret. For så længe oplægget fra politisk hold kredser om reaktiv omdirigering af biler, bliver diskussionen fastlåst, og der bliver ikke plads til visionære ideer.

Gå til facebook-gruppen “Nej til flere biler i København”

FAKTA
Trængselskommission blev nedsat af Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten for at finde løsninger på hovedstadens trængselsproblemer. Arbejdet afsluttes til august med en prioriteret liste af anbefalinger.

Patienten skubbes ud på gangen
I torsdags sendte den såkaldte Trængselskommission et idekatalog på gaden, en række forslag til hvordan man på kort, mellem og lang sigt kan løse hovedstadens trængselsproblemer. Havnetunnelen er også taget med, og ifølge kommissionen vil den have stor positiv effekt på trængslen og luftkvaliteten i indre by og på Ring 3. Til gengæld vil der komme større belastning og dårligere luft ved op- og nedkørslerne til tunnelen, altså på Amager og i Gentofte. Det lugter lidt at, at man i stedet for at fjerne sygdommen, bare skubber patienten ud på gangen. Og spørgsmålet er, om det i det hele taget er den rigtige løsning at grave trafikknuderne ned under jorden. Tværtimod er en afgørende adfærdsændring helt central for at løse problemet. Vi skal afvænnes fra vores usunde bilvaner, og den kollektive trafik skal være vores antabus.

Antallet af biler er eksploderet i København over de seneste årtier, og på flere indfaldsveje er trafikken mere end fordoblet siden 1990. Der er simpelthen ikke plads til så mange biler, hverken i eller rundt om vores lille by – og folk er nødt til at kunne se problemet, for at kunne se det i øjnene. Som eksempel kunne der forleden ved søgade, en ganske almindelig tirsdag myldretidseftermiddag, ud af 200 forbipasserende biler tælles mindst 150, hvor føreren sad alene. I mindst de 150! Det må slet og ret kunne lade sig gøre at indrette et trafiksystem mere effektivt.
Hvis man flår lidt i den stramme frame, som Borgerrepræsentationen med overborgmester Frank Jensen forsøger at vride ned over diskussionen, vrimler det med gode alternative og fremsynede forslag. Se fx denne graf fra Cykelrepublikken og Copenhaganize, som lister en lang række tiltag, der ville kunne købes for 27 mia. kroner:

Find hele Trængselskommissionen idekatalog her

Der er også langt bedre, billigere og nemmere realiserbare forslag end en havnetunnel i Trængselskommissionens idekatalog. Og de mest effektive – hvis man ser på et samlet cyklusregnskab, hvor også også miljøomkostninger ved anlæggelsen er medtaget, er over jorden. For eksempel letbaner, altså en slags moderne el-drevne sporvogne. Hvis man sammenligner med prisniveauet for 1. etape af letbanen i Aarhus, som er under opførsel, må 27 mia. stort set kunne finansiere et fuldt udbygget letbanenet i København. Eller etablering af effektiviserede bussystemer, såkaldte Bus Rapid Transit-systemer, hvor hurtige busser får dedikeret et spor på længere strækninger, og hvor stoppesteder, byrum, busser mv. tænkes sammen i ét koncept. Erfaringer fra udlandet, ikke mindst megabyer i Sydamerika som fx Bogotá, viser, at BRTs kan trække væsentligt flere rejsende over i den kollektive trafik.

[quote]Vi skal afvænnes fra vores usunde bilvaner, og den kollektive trafik skal være vores antabus.[/]

Trængselskommissionens undersøgelser peger på, at hvis der er over 1000 meter til den nærmeste station, begynder folk at tage bilen i stedet. Lad os bruge de 27 mia. til at plastre byen til med velintegrerede stoppesteder, bus- og letbanelinjer og til at fortsætte den velfungerende cykelstrategi, i stedet for at grave problemerne ned under jorden. Det er en både nutids- og fremtidssikret løsning.

Læs om forløbet med beslutning af havnetunnelen i Ingeniøren

Skrevet af
More from Tobias Moe

Danske ngo’er undgår byerne

Over halvdelen af verdens fattigste bor i dag i byer. Alligevel tøver...
Læs mere