Husk at havnen er din

Netudgavens udsendte har været til debat og udstilling om havnen på DAC. Det skulle du også tage at gøre, lyder meldingen.

Med udstillingen ”Havnen er din” sætter Dansk Arkitektur Center (DAC) fokus på fortællingen om udviklingen af Københavns inderhavn. Industrien er flyttet ud, og havnen er blevet Københavns nye byrum. Du bliver taget med på en historiefortælling om, hvordan havnen har gennemgået en udvikling fra militær- og industrihavn til i dag at være en domicilhavn, bolighavn, kulturhavn, byrumshavn og rekreativt område for københavnerne.

Kampe om havnen
Gennem kort, billeder og film fører DAC dig visuelt gennem den spændende historiske udvikling af havnen. Men udstillingen skal ikke kun ses, den skal i den grad også læses, hvis man skal forstå de mange diskussioner og kampe om retten til havnen, som der har været mellem offentlige og private aktører, mellem ejere og brugere.
I forbindelse med udstillingen afholder DAC en række debatarrangementer, og den 10. april var der sat fokus på “Forbindelser i byen”. Arkitekt Ole Schrøder fra TREDJE NATUR lagde i sit oplæg vægt på havnens potentiale som Københavns nye ‘blå fælledpark’.
København er opstået af havnen, og der skal være plads til skidt og møg, sagde han. Men industrien er rykket ud, og mennesker er blevet det største aktiv i byen. Derfor er der behov for at diskutere, hvad havnen så kan tilbyde. Ønsket bør, ifølge arkitekten, ikke være at gøre udviklingen af havnen fuldt ud demokratisk, for så får man nogle rum, som ingen hader, men heller ingen elsker, da alle er gået på kompromis.

Broer – godt og skidt
Havnen har været under udvikling i mange år, men der kommer også til at ske ting og sager de næste par år. Allerede i år vil nye broer binde havnen sammen og dermed gøre det muligt at gå rundt om den.

De nye broer er blevet diskuteret mange gange, og der er delte meninger om dem. Jens Kvorning, professor ved kunstakademiets arkitektskole, påpeger, at forbindelser over havnen ikke nødvendigvis er et gode, selvom de binder byen mere sammen. For en bro kan være med til at skabe (for) homogene landskaber til de steder, den forbinder, mens evnen til at skabe og fastholde forskelle ifølge professoren er byens vigtigste kvalitet.

Københavner, bland dig!
Udviklingspotentialet for havnen er stort, og der er sket meget gennem årene. Udstillingen har en meget positiv fremstilling af den kommende, planlagte udvikling. Men man savner, at den i højere grad skaber debat og får folk til at forholde sig kritisk til den udvikling, der er på vej.
Som Jens Kvorning siger i et videoklip på udstillingen, kan en stor interesse for havnen fra mange forskellige aktører gøre det svært at få gennemført noget. Men engagementet er vigtigt for byen og for københavnerne.
Opfordringen herfra er klar: Tag ud og se udstillingen og bland dig i havnens og byens udvikling.

HAVNEN ER DIN er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Københavns Museum, Københavns Kommune og Gehl Architects. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Realdania.

More from Camilla Engbo

Papirøen skal ikke dræbes med dyre boliger

Det er slut med avispapir på Christiansholm. Øen går en ny fremtid...
Læs mere