Københavns forsømte pladser

Klemt mellem private grundejeres viljer, økonomisk tranghed og kommunale drømme ligger en stribe af byens pladser mislykket hen. Nogle af dem fordi de er dårligt udnyttet, og andre fordi de aldrig er blevet udviklet. Men er pladserne helt dømt ude? I denne serie udruller vi deres historie og sætter fokus på potentialet: Hvad kan de forsømte pladser stadig nå at blive til.

Vi starter i den nye afdeling af Islands Brygge, med dét der burde være blevet bydelens væsentligste offentlige fællesrum, Axel Heides Plads.

Dengang de dyre kvadratmeter skulle sælges i de restaurerede sojakagesiloer og nyopførte boligblokke, blev Axel Heides gade for enden af Islands Brygge fremstillet som den spirende butiksgade in spe. Her skulle være masser af fælles liv og opholdsmuligheder, ikke mindst på pladsen i bunden ud til Bryggen mellem de to siloer.

I dag er området, som besøgende må have bemærket, kun beriget med en Netto på hjørnet af Artillerivej, mens en enkelt cafe og et par andre butikker i den næste og sidste etape af Brygge-udviklingen også ligger langt fra ambitionerne i det oprindelige oplæg.

På trods af gode intentioner fra kommunen havde bygherrerne svært ved at afsætte til erhverv, og der var uenighed om, hvem der skulle tage ansvar for belægningen af Axel Heides Plads. Pladsen havde i årevis ligget hen som gruset tomrum, kun afbrudt af sporadisk (og ulovligt) parkerede biler og nogle dybe vandpytter. Det endte med en temmelig skrabet løsning: tør og kedelig asfalt og grå grus.

Nej tak til larm og støj
Da Grundejerforeningen Havnestad A/S, som dækker de to siloer, skulle overtage efter udvikleren NCC, afslørede den – på trods af pres fra flere beboere i området – en meget lille vilje til at skabe udadvendte aktiviteter på pladsen. For eksempel forsøgte et caféskib i flere omgange at få lov til at ligge til ved pladsen i sommerhalvåret, og en lokal beboergruppe foreslog en kajakudlejning – begge fik afslag: Siloens beboere ønskede ikke støj- og lugtgener, og man ville ikke risikere øget slitage på bolværket!

Grundejerforeningen har generelt ikke været synderligt gæstfri over for byens øvrige brugere og har for eksempel sat skilte op på det store træplateau under tvillingesiloen, der afviser ophold for uvedkommende og truer med videoovervågning.

Når man betragter Axel Heides Plads i dag, ligner den mest af alt en udvidet cykelsti. En bred stribe asfalt er trukket ud mod den trafikerede vej, den er omkranset af grus, og sporadiske træer kæmper mod blæsten i vakummet mellem de to høje huse. Ingen standser op eller sætter sig her – og der er i øvrigt heller ingen bænke.

Byrumsentreprenørens ideer til fremtiden
Det ville på måde måske være mest oplagt at spørge de politikere, entreprenører og grundejerrepræsentanter, der har været med til at udvikle pladsen, om hvorfor – og hvad de mon har tænkt sig at gøre nu, hvis noget overhovedet. Men det orker vi ikke, de har ytret sig gennem frembringelsen af pladsen. Så hellere give plads til forestillinger og gode ideer til, hvad den kan bruges til fremover.

“For eksempel kunne det være sjovt at overveje et fleksibelt og mobilt møblement, som kunne give anledning til, at man kunne få lyst til at sætte sig,” siger byrumsentreprenøren Jesper Kofoed-Melson, mens han betragter pladsen en råkold dag i februar. Han er del af den efterhånden uomgængelige byrumsduo Givrum.nu, der har specialiseret sig i at skabe nyt liv i tomme bygninger og rådgiver både kommuner og private virksomheder. Derudover driver han sin egen kulturkonsulent-virksomhed, Indiglimt:

“Men jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, at træerne skal gro nogle meter, og der skal komme noget græs, før nogen får lyst til standse op. Alternativt kunne man overveje nogle hurtigtgroende højbede, som også kunne skabe opdelinger på den meget åbne plads”, fortsætter han. Selvom vejret er gråt og vådt, og Axel Heides Plads lige nu er farveløs, kan Jesper Kofoed-Melson sagtens se potentialer for sæsonaktiviteter som fx en rullende isbod til at skære halen af køerne til havneparkens isbarer, en kaffevogn eller måske en månedlig markedsdag, hvor lokale sælger brugt tøj eller stedsspecifikke fødevarer.

“Eller hvad med et stort badebassin til småbørn. Det ville være fantasisk,” drømmer han.

Beboere skal ville det
Men det er altafgørende for en vellykket udvikling, at ønsket om mere liv på pladsen kommer fra områdets beboere selv:

“Hvis man begynder at påføre en udvikling her, som ikke er i tråd med de lokale beboeres interesse, hvem er det så lige, der skal bruge det? Forestiller man sig, at der vil komme nogen udefra og vælge at placere sig her, når man har havnebadet ved Islands Brygge lige lidt længere nede? Det tror jeg ikke på,” slutter Jeppe Kofoed-Melson.

Hvad synes du, der skal ske med Axel Heides Plads? Er det i orden, at grundejerforeninger og lokale beboere suverænt bestemmer over aktiviteter i offentligt tilgængelige byrum? Vær med i debatten på Netudgavens facebook. Eller skriv dit forslag, hvis du kender til en “ledig” plads, som vi skal tage op.

Konklusionerne fra artiklen er lavet i forbindelse med research til en artikelserie i Islands Brygges lokalblad Bryggebladet. Læs mere her

Skrevet af
More from Tobias Moe

BYLYD #10 På sporet af den tabte lyd

I dette afsnit undersøger podcasten BYLYD, hvordan lyd og akustik kan bidrage...
Læs mere