Genskab Byggeren på Baggesensgade

Biblioteket på Blågårds Plads har i øjeblikket en udstilling om byggelegepladsen “Byggeren”, der lå på en byggetomt i ‘den sorte firkant’, indtil Købenkavns Kommune bad politiet rydde den i 1980. Det leder tankerne hen på (endnu) en af byens nuværende forsømte pladser: Det triste hjørne mellem Baggesensgade og Stengade.

Til vores læsere vest for Glostrup og syd for Lolland må vi indlede denne artikel med en dybfølt beklagelse: Selvom Netudgaven stritter imod og prøver at rette fokus uden for hovedstaden, gør vi os os skyldige i københavneri af værste skuffe med serien om #Københavns forsømte pladser – hvori denne artikel er nummer to. Netudgavens ambition er skrive om byudvikling i hele verden, så hvis du har et godt tip til historier der kan vriste os ud af denne stærkt begrænsende hovedstadshorisont, må du endelig skrive til redaktøren: tm@netudgaven.dk

Hjørnet set fra bunden af Baggesensgade.
Hjørnet set fra bunden af Baggesensgade.

Imens zoomer vi ind på en ganske almindelig eftermiddag, på et hjørne på Nørrebro. Et hjørne de fleste som regel skridter forbi uden at tage notits af. For eksempel den ældre mand, der med blikket fæstnet fremad sparker en tom og fladtrykt plastikflaste væk fra fortovet, over i grøftekantens bunke af andet affald og nyudsprungne mælkebøtter.

I periferien af det nedslidte fortov pulveriseres fliserne og flyder sammen med det gruslag, der danner platform for et par håndfulde parkerede biler, som i årevis har været fast inventar på pladsen. Nu kommer en ny kørende, dækket river i grustæppet og lidt efter den knagende lyd af en håndbremse, der bliver trukket. Moderen stiger ud og slæber sin lille søn efter sig. De har travlt, og godt det samme, der er alligevel ikke noget at standse op for.

33 år tidligere

Nyttehaverne i udkanten af den tidligere byggetomt fungerer rigtig fint.
Nyttehaverne i udkanten af den tidligere byggetomt fungerer rigtig fint.

 

Men hele omådet langs Stengade savner sammenhængskraft.
Men hele omådet langs Stengade savner sammenhængskraft.

Skruer vi tiden et par og tredive år tilbage, ville der være masser af gode grunde til at standse op for den lille dreng. Her havde en gruppe lokale ildsjæle fra Nørrebros Beboeraktion nemlig indtaget en byggetomt mellem Stengade, Baggesensgade, Slotsgade og Prins Jørgens gade. Sammen med hundredevis af kvarterets børn opførte de byggelegepladsen “Byggeren”, hvor byggeaffald fra de omsiggribende bysaneringer blev omskabt til fantasifulde legetårne, huler, bænke og bannere med inskriptioner som “Lys og luft i Den Sorte Firkant” og “Vi vil se solen”.

Både for at skabe et spændende legerum for børnene, men også for at protestere mod bystyrets brutale fornyelses-strategi, hvor nedslidte karreer skulle rives ned i en fart, og nye boliger bygges op for at tiltrække mere attraktive beboere. (Sådan som strategien i hvert fald er blevet udlagt af legepladsens tilhængere.)

[quote]Grav parkingspladserne ned under jorden, og genopfør en kreativ og levende børnebyggelegeplads.[/]

Kommunen havde dog i en periode svært ved at finde en løsning på, hvad der skulle ske med tomten, og Byggeren fik lov til at eksistere i syv år, fra 1973-80. Da politiet i 1980 så blev bedt om endelig at rydde tomten, resulterede det i en af Københavns histories mest dramatiske og uskønne slagsmål mellem borgere og myndigheder.

Se meget mere om Byggeren på den fine lille udstilling, der kører på Blågårdens Bibliotek resten af maj. Eller se Per Bregengaard fra daværende Nørrebro Beboeraktion (og tidligere skoleborgmester) fortælle om kvartet her:

Et symbolsk ar

Det er som bekendt ikke meget arkitektonisk værdi, bysaneringerne har tilført Nørrebro.
Det er som bekendt ikke meget arkitektonisk værdi, bysaneringerne har tilført Nørrebro.

Der kan siges meget om kommunens tilgang til borgerinddragelse i 70’erne, men serien om Københavns forsømte pladser handler om at kigge fremad og se på, hvilket potentiale pladserne trods alt stadig har.

I dag fremstår hjørnet af Baggesensgade nærmest som et symbolsk ar fra dengang, som om ingen rigtig har orket at tage stilling til, hvad der skal ske med den. Og det passer meget godt med meldingen fra Center for Bydesign i Københavns Kommune: Hverken lokalplaner eller korridorsnak peger på, at nogen viser interesse for at forandre pladsen. Heller ikke i Nørrebros Lokaludvalg føler man sig inspireret til at sætte fokus på den.

Bevares, der er ganske få parkeringspladser på Nørrebro, og pladsen fungerer fint til formålet. Men det kunne gøres meget, meget mere snedigt. I sidste artikel om den forsømte Axel Heides Plads på Islands Brygge var byrumsentreprenøren Jeppe Kofoed-Melson sat i stævne for at komme med faglige forslag til, hvad der kunne ændres. Men denne gang ligger den lige til højrebenet: Grav parkingspladserne ned under jorden, og genopfør en kreativ og levende børnebyggelegeplads. Det ville revitalisere historien om den sorte firkant og give et nyt samlingspunkt til et kvarter, som den mislykkede sanering efterlod mildest talt spraglet. Dengang da Byggeren slog porten op, gik der efter sigende kun få sekunder, før den var fyldt med hundredevis af glade 70’er-børn, der var helt vilde med den utæmmede, anderledes måde at lege på. Med en ny Bygger kan 10’ernes børn få del i samme glæde.

Sangen om byggeren

Skrevet af
More from Tobias Moe

The Lowline – nu skal parken under jorden

I New York har omdannelsen af en nedlagt højbane til park været...
Læs mere