Mediernes fejl var ikke gratis nyheder – det er mangel på udvikling

Det var ikke en fejl at forære nyheder væk på nettet – det var eneste mulighed. Men det er en fejl at bruge papiravisen som udgangpunkt for netavisen.

Vi hører jævnligt chefredaktører og andre mediefolk sige, medierne har vænnet folk til, at nyheder er gratis, og det var en stor fejl. Det er ikke rigtigt. Det havde været fatalt for medierne, hvis de havde fastholdt de betalingsløsninger, de etablerede omkring 1996 – de havde mistet alle brugerne for aldrig at vinde dem tilbage.

Mediernes store fejl – især efter dotcom-boblen brast i 2000 – var, og er stadig, at de aldrig har udviklet et produkt til nettet.

Nu har de fleste oprettet betalingsmure for at rette op på den fejl, de selv mener, de begik: Så kræver alle de store dagblade betaling for netnyheder. Men ingen tager for alvor fat i det virkelige problem. Det betyder, at der vil gå endnu et år eller to uden reel udvikling.

Senest har en tidligere chefredaktør nu politiker sagt:
Hvis man skal lave lidt kontrafaktisk historieskrivning, så kan man jo sige, at det globalt set var en kæmpe fejl, at man indledte med at levere netjournalistik uden omkostninger for forbrugeren

Ordene er fra Mette Bock: Mediestøtten skal afskaffes, og det er en udbredt holdning i branchen. De har tilsyneladende glemt, at stort set ingen kunne tage penge for noget på internet i 1990′erne. Mange forsøgte i alle mulige brancher, og langt de fleste fejlede. Der er stort set kun Amazon og eBay tilbage fra dengang.

Mediebranchen droppede hurtigt betalingen og opfattede internet som en markedsføringskanal. Planen var, at aviserne skulle nå nye målgrupper på internet, og disse skulle så abonnere på papiraviserne. Det var også en udbredt holdning, at internet aldrig ville blive en konkurrent til papiravisen. Et af argumenterne var, at det var for dyrt at downloade en avis med tidens langsomme modemer og minuttakster på telefonregningen. En papiravis var ganske enkelt billigere end en tilsvarende netavis – alene på telefonregningen – så ingen ville købe netavisen.

På den baggrund skabte medierne netaviser, der skulle ligne papiraviserne så meget som muligt. Ikke bare layout men arbejdsform og hele tankesættet bag var overført direkte fra papiravisen – for papiravisen var produktet, internetavisen markedsføring, hvor man kunne få en bid af produktet, som forhåbentlig var så fristende, at man tegnede abonnement på den ægte vare. Allerede dengang faldt papiravisernes oplagstal, og internet skulle hjælpe med at vende udviklingen.

Derfor var netaviser gratis, og derfor ligner netaviser papiraviser.

Hvis medierne havde fastholdt betaling på nettet i 1990′erne – og dette er mit bud på kontrafaktisk historieskrivning – ville vi have fået en underskov af nye medier, der eksperimenterede med nettet på alle mulige måder – Huffington Post gange 1000 i alle lande – og disse ville have suget brugere til sig, så gammelmedierne i dag stort set ikke ville have nogen tilstedeværelse på nettet. Sådan gik det ikke, fordi medierne var gratis på nettet, og det er som bekendt vanskeligt – dog ikke umuligt – at konkurrere med gratis.

Medierne gjorde det rigtige ved at gå gratis: de fastholdt brugerne og forhindrede konkurrence.

orson-welles-newspapers-657x245

Den store fejl, som medierne stadig begår, er at fastholde papiravisen som skabelon for netavisen. Konkurrenterne hedder nu Facebook, Google, Twitter osv., og de går helt andre veje. Det burde medierne nok have set senest omkring 2005 og have kastet sig ind i kampen. Det gjorde de ikke, og det gør de stadig ikke.

I går sagde chefredaktøren for Berlingske:
Medieudviklingen fra tryk til digitalt indhold er gået hurtigere end forventet. Udviklingen på nettet har overrasket Lisbeth Knudsen.

Hun har næppe læst Clay Shirkys essay fra 2009: Aviser og at tænke det utænkelige, som desværre er ligeså aktuelt nu – mere end fire år senere.

Udviklingen er nok gået hurtigere end forventet af mediebranchen, men den er gået langsommere end forventet af mange af os andre – blandt andet fordi medierne ikke har været en del af udviklingen – de har modarbejdet den.

De betalingsmure, medierne nu har indført, er endnu et forsøg på at skabe et netmedie med papiravisen som skabelon – seneste fejlslagne forsøg var udgaverne til iPad, som medierne tilsyneladende ikke lærte noget af.

Lad os håbe, at dette forsøg bliver det sidste, og medierne herefter vil skrotte papiravisen som ideal og udvikle rigtige tjenester på nettet.

Artiklen er syndikeret fra dseneste.dk.

More from Søren Storm Hansen

Personlige nyheder

Avismodellen, hvor alle får de samme nyheder, er ikke egnet til nettet...
Læs mere