#kv13: Kampen om parkeringspladser mellem de to og firehjulede

Manglen på parkeringspladser og et stigende antal biler i Københavns gader debatteres jævnligt af borgerne i byen og derfor også blandt politikerne på rådhuset. Et stigende fokus på bedre cykelforhold inddrages oftere i denne debat, fordi bedre cykelforhold ikke altid kan forenes med bilejernes ønsker. Men hvad mener de opstillede politikere til kommunalvalget egentlig om, hvor prioriteringen mellem de to områder ligger?

Københavneren kan ikke parkere?
Som københavner kan det at finde en parkeringsplads – både som bilejer og cyklist være et problem. Biltrafikken i byens gader er de sidste 10 år steget med 5 %., og det er kilde til stor frustration for bilejere at finde parkeringspladser, særligt i aftentimerne på brokvarterene. Det er samtidig blevet en politisk darling nummer et for kommunens politikere at bryste sig med, at København er kendt i hele verden for at være cyklernes by. Frank Jensen, Rasmus Jarlov med flere fortæller i diverse valgbrochurer om, at de har været med til at lave flere aftaler på cykelområdet.

I takt med ambitionerne er det også blevet et problem at finde plads til cyklen, når den skal parkeres i den centrale del af byen. Især ved transportknudepunkter som fx Københavns Hovedbanegård og Nørreport. I kommunalplanen fra 2011 er målet for cykelområdet, ”at halvdelen af alle ture til og fra arbejde eller uddannelsesinstitutioner skal foregå på cykel i 2015.” Hvis det skal opnås, så skal politikerne tage seriøst, at kun 3 ud af 10 cyklister er tilfredse med byens faciliteter til cykelparkering (”Fra god til verdens bedste – Københavns cykelstrategi 2011-2015”, 15. december 2011).

Det ene udelukker ikke det andet
Indtil videre gives der ikke parkeringsbøder til cykler, der fx holder ulovligt, flyder ved de større stationer eller står op af butiksvinduer. De flyttes i værste fald uden ansvar. Der er ikke samme specifikke afmærkning af, hvor cyklen skal eller må parkeres. Cyklister har derfor heller ikke nødvendigvis de samme kvaler, når de skal efterlade deres transportmiddel, som bilister ofte har.

Det er måske grunden til, at de opstillede kandidater fra partierne Socialdemokratiet, Venstre og de Radikale ikke umiddelbart går til valg på konkrete krav til cykelforholdende i København. De tre partier har i deres valgprogrammer op til kommunalvalget prioriteret cykelparkering, cykelstier og andre cykelforbedrende forhold med det mål at nedbringe CO2 og trængsel. Men ingen af dem har fastlagt, hvor meget de vil bruge på området eller angivet konkrete initiativer.

I Københavns cykelstrategi ”Fra god til verdens bedste”, som alle de tre ovenstående partier har været med i, fremgår det flere steder, at for at få en bedre cykelkultur og flere tilfredse cyklister i København, så kræver det bedre parkeringsmuligheder gennem kommunale indsatser og partnerskaber med butikskæder og shopping-centre. Der er altså vedtaget politiske planer om, at det skal udvikles og etableres på området frem mod 2015.

De tre partier har heller ikke markeret sig kraftigt for eller imod flere parkeringspladser til det stigende antal af biler i København. Udfordringen kan blive, at de løsninger, der kan klare både stigende bilisme og håndtere cyklisternes ønsker kan blive dyre løsninger som underjordiske parkeringshuse til biler med cykelparkering ovenpå eller at lede bilerne udenom byen fx via en havnetunnel. De tre partier har måske vurderet, at der er logik og stemmer i at tale både de firhjulede og de tohjuledes sag. Modsat skriver Venstre i deres valgprogram: ”Venstre vil skabe flere parkeringspladser til både biler og cykler.” Venstre mener altså ikke, at det ene udelukker det andet.

Cyklister frem for bilister
De københavnske SF’ere har længe talt cyklisternes sag. SF’s Ayfer Baykal nåede lige at blive Teknik- og Miljøborgmester i maj 2011, hvorefter hun blev rendt over ende måneden efter på en af sine mærkesager om at nedbringe bilismen til fordel for cyklisme. Den 22. juni 2011 indgik Socialdemokratiet en ny parkeringsaftale udenom SF med de Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. De besluttede at bruge ca. 160 mio. på 1.726 parkeringspladser frem til 2014 (“Aftale om udmøntning af ”Fornyet P-strategi 2009”, 22. juni 2011). Ikke engang en borgmesterpost kunne på det tidspunkt sikre SF’s ønsker for cykelforholdene i København.

SF er dog fortsat med at tale cyklisternes sag med udgangspunkt i, at parkeringspladser er hæmmende for udvidelsen af cykelstier, delebiler er løsningen og i en valgvideo op til forstående kommunalvalg opfordrer SF med: ”Gi’ SF din stemme, hvis du vil ha’ flere cyklister frem for biler”. I SF’s valgprogram bryster SF sig endvidere af at have sikret rekordstore investeringer til blandt andet cykelparkering.

Enhedslisten i København kæmper også for cyklisterne. Deres trafikudspil for 2013 har overskriften: ”Bilerne bagerst”, hvilket de uddyber med, at de ønsker at begrænse biltrafikken til det absolut nødvendige behov, og de få biler der vil være tilbage skal holde tilbage for cykler og busser. I Enhedslistens trafikudspil redegør partiet endvidere for, hvordan de vil bruge de 27 milliarder, som Socialdemokraterne og de borgerlige partier har tiltænkt en havnetunnel ved Nordhavn, på blandt andet offentlig transport, supercykelstier – og her er 0,3 af de 27 milliarder er afsat til cykelparkering.

Enhedslisten vil opgradere København med 30.000 cykelparkeringspladser ved centrale stationer som Hovedbanegården og Nørreport svarende til, at antallet af togpassagerer vil stige med 30.000 over de næste 10-15 år. De er det eneste parti, der går til valg på konkrete tal og mål for cykelforholdene i København.

Bilejernes venner
De Konservative er de københavnske bilejeres venner nr. 1. I De Konservatives valgavis er overskriften på side 2, som den først fremførte mærkesag for partiet: ”Rimelige forhold for Københavns bilejere”. Medlem af Borgerrepræsentationen Jacob Næsager mener, at: ”Det er skammeligt at se, hvordan venstrefløjen driver klapjagt på Københavns bilejere.” Jacob Næsager bruger en hel A4-side i valgprogrammet på at tildele bilejerne en offerrolle i forhold til den onde venstrefløj med Frank Jensen i spidsen. Han ser den kommunale trafikpolitik som en ideologisk kampplads, hvor han og de Konservative kæmper i front for bilisterne og flere parkeringspladser.

Det bliver også gjort klart i valgmaterialet, at de Konservative har været med i mange af de aftaler, der er blevet lavet på cykelområdet herunder den ovennævnte cykelstrategi for København. De Konservative går ind for udbygning af cykelstier og fremme af cyklisme, herunder grønne bølger for cyklister, men de understreger, at det ikke skal ske på bekostning af bilejerne.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance taler også bilejernes sag. I Liberal Alliances valgprogram gøres det under overskriften ”Et København for alle – også bilisterne”. Retorikken er igen drejet hen på bilisterne som ofrene i Københavns byudvikling, hvor den førte kommunalpolitik, efter Liberal Alliances mening, har resulteret i en decideret klapjagt. ”Liberal Alliance vil i den kommende valgperiode arbejde for at beskytte bilejerne fra denne klapjagt, så København igen bliver en by for alle typer bilister.”

Fremtidens trængsel
Selvom det som bilejer er frustrerende, at der ikke bliver lavet flere parkeringspladser, så det at finde en parkeringsplads i nærheden af fx eget hjem eller arbejdsplads bliver lettere, så ændrer det ikke ved at flere parkeringspladser er det modsatte af en løsning på trængselsproblematikken i København. Trængslen i København forårsager hver dag luftforurening, støjforurening og tabt arbejdsfortjeneste på grund af bilkøer. Partierne til højre for SF forholder sig meget vagt til den sag i deres valgmateriale. Det er kun den meget dyre løsning med en havnetunnel til 27 milliarder, der luftes som løsningen på alle Københavns problemer. Et øget fokus på cykler og etablering af bredere cykelstier og cykelparkeringspladser har indtil videre ikke løst trængselsproblemerne på de københavnske veje. Så hvad kan?

Det spørger vi Erik Willumsgaard fra Socialdemokratiet og Jakob Næsager fra Konservative om på lørdag.

More from Katrine von Freiesleben

#kv13: Kampen om parkeringspladser mellem de to og firehjulede

Manglen på parkeringspladser og et stigende antal biler i Københavns gader debatteres...
Læs mere