Syriens opposition: Tusind og én grupperinger

Der er et utal af grupperinger i den syriske opposition. For at forstå grupperingerne, skal man forstå deres mål, som overordnet kan inddeles i ønsket om et demokratisk og ønsket om et islamisk Syrien.

Over 1000 forskellige grupperinger i Syrien kæmper for at vælte den syriske præsident, Bashar al-Assad. Men hvad der skal erstatte ham, er der ikke enighed om. Overordnet kan oppositionen dog inddeles i to grupper. På den ene side dem der kæmper for et frit og demokratisk Syrien, og på den anden side dem som kæmper for at indføre en islamisk stat i Syrien.

Det internationale samfund er blevet enig om, at den formelle sammenslutning af oppositionsgrupper, Syrian National Coalition (SNC), skal repræsentere den politiske opposition til fredforhandlingerne i Geneve, som starter i denne uge. Men SNC favner ikke hele den syriske opposition. Derfor er det nødvendigt også at lytte til civilbefolkningens stemme og deres bekymring for de jihadistiske grupper, der vinder stadig mere terræn på den syriske scene.

Et frit og demokratisk Syrien
I marts 2011 begyndte den syriske befolkning at demonstrere for større frihed, medindflydelse og afskaffelse af korruption. Nogle demonstranter fandt sammen i grupper, som indtil efteråret 2011 havde en fredelig agenda. For at skabe en stærkere opposition blev flere moderate grupper samlet under Syrian National Council i 2011, som i november 2012 blev en del af det nye Syrian National Coalition (SNC). SNC er blevet anerkendt som repræsentant for den syriske opposition af bl.a. USA, EU, Saudi-Arabien og Qatar. Det er derfor SNC, som er inviteret med til fredsforhandlingerne i Geneve til januar.

SNC er en paraplyorganisation »med det mål at vælte Assad-regimet, ende lidelserne for det syriske folk og skabe overgangen til et frit og demokratisk land«, skriver de på deres hjemmeside. Trods nedskrevne fælles mål er grupperne i SNC ikke enige om Syriens fremtid.

”De er alle enige om, at regimet skal væk. Men kommer man skridtet videre, så har de relativt forskellige principielle ideologiske holdninger – der er både liberale, statsfikserede, kommunistiske, socialistiske og radikale grupperinger. Problemet er, at de ikke kan komme frem til planer om, hvordan fremtiden i Syrien skal se ud,” forklarer professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Jørgen Bæk Simonsen, som har forsket i islamistiske grupperinger i Syrien.

Blandt Syrienkendere er der bred enighed om, at SNC ikke er repræsentativ for oppositionen og civilbefolkningen, fordi medlemmerne i SNC primært tilgodeser egne interesser. Netop i Syrien er der stort behov for at skabe en bred dialog med civilbefolkningen, for at kortlægge deres interesser. Befolkningen huser nemlig mange minoritetsgrupper, religioner og regionale interesser, forklarer Jørgen Bæk Simonsen.

En islamisk stat i Syrien
Der var omkring 100.000 væbnede krigere i oppositionen i september 2013. Det skønner en rapport fra den britiske militære informationsgruppe IHS, ifølge The Daily Telegraph. Heraf kæmper omkring halvdelen af krigerne i islamistiske grupper, som ønsker at indføre en islamisk stat i Syrien, der bygger på sharialoven. Ud af de islamiske grupper er cirka 10.000 jihadistiske krigere, der kæmper en væbnet kamp for at indføre islam til hele verden.

De jihadistiske grupper har ikke været repræsenteret i Syrien før og for at forstå deres betydning, er det nødvendigt at løfte blikket til den internationale scene.

Størstedelen af grupperne bliver nemlig finansieret af udenlandsk kapital og består primært af grupper og enkeltpersoner fra omkringliggende lande, som støtter den ideologiske kamp for at udbrede islam – hvor Syrien bliver et middel til at nå målet.

Opblomstringen af de jihadistiske grupper har splittet oppositionen, fordi de moderate grupperinger føler sig truet af grupper som Jahbat al-Nusra, der er en gren af det irakiske Al-Qaeda. Det har ført til interne væbnede kampe mellem fragmenter af oppositionen. Langt størstedelen af civilbefolkningen er ikke interesseret i, at de jihadistiske grupper danner rødder i Syrien, fordi de ikke sympatiserer med deres ideologiske målsætning.

Fremtiden for oppositionen
Det er nødvendigt, at den politiske opposition lytter mere til befolkningens ønsker og mål. Og spørgsmålet er, hvordan oppositionen kan gøre det i fremtiden?

”Løsningen skal findes i Syrien. Grupperne er nødt til at finde ud af, hvad de ønsker af et fremtidigt Syrien. Al politik dør, hvis man ikke kan samarbejde om målsætninger,” forklarer forsker Jørgen Bæk Simonsen.

Den formelle politiske opposition, SNC, samarbejder på papiret om politiske målsætninger, men ikke i praksis. De forskellige grupper i SNC følger deres egen agenda i højere grad, end de følger befolkningens mål og ønsker.

For at den politiske opposition bliver repræsentativ for befolkningen, er det nødvendigt, at de tusind-og-én grupperinger nedprioriterer egne interesser og i stedet samles om én stærk politisk målsætning.

Befolkningen og omverdenen har brug for en klar indikation på, hvem de støtter, når de sætter deres mentale kryds ved oppositionens kandidatliste.

Artiklen er tredje del del af Netudgavens tema om Syrien. Læs de andre artikler her:

More from Signe Lerche

Syriens opposition: Tusind og én grupperinger

Der er et utal af grupperinger i den syriske opposition. For at...
Læs mere