Mand på bænk flytter ind i EU Parlamentet

Før den økonomiske krise ramte Europa, vurderede EU, at der var 80 millioner mennesker, som levede på fattigdomsgrænsen eller i risiko for social eksklusion i EU. I 2012 var antallet steget til 124,5 millioner. Den danske kunstner Jens Galschiøt vil have EU-parlamentarikerne til at forholde sig til de socialt udsatte og huske dem på, at de har et socialt ansvar. Derfor har han doneret skulpturen ”Mand på bænk” til EU-Parlamentet.

Det er tidlig morgen i Bruxelles, og byen er ved at vågne op til de barske realiteter. Ligesom her i byen lever stadig flere og flere europæere på fattigdomsgrænsen og i nød. Ved det kongelige bibliotek tæt på centrum og de store bygninger, hvor de europæiske politikere lægger planer for Europas fremtid, har en større gruppe af hjemløse fundet ly for nattens mørke under bibliotekets hvælvingerne. Nu er de ved at rulle soveposerne sammen.

For nyligt var medlemmer fra EU-Parlamentet til reception afholdt at Socialdemokraternes Britta Thomsen og Projekt Udenfor, hvor det danske Folketing officielt overdrog skulpturen ”Mand på bænk” til EU-Parlamentets kunstsamling.

Manden på bænken. Skulptur af Jens Galschiøt
Manden på bænken. Skulptur af Jens Galschiøt
Det er egentlig kunstneren Jens Galschiøt, der har valgt at donere kunstværket til parlamentet. Det har han, fordi han vil minde de europæiske politikere om, at de har et socialt ansvar for Europas socialt udstødte. Ved receptionen sagde Jens Galschiøt:

”Inden den økonomiske krise ville alle, politikere og store virksomheder, hjælpe med at sætte fokus på EU’s fattige og hjemløse. Så kom krisen, og pludselig var der ingen, der ville gøre noget. Det, mener jeg, er helt forkert. Der er kun kommet endnu flere borgere, som har det økonomisk svært. Derfor har jeg valgt for egen regning at donere skulpturen ”Mand på bænk” til EU-Parlamentet”. For de europæiske politikere skal huske på, at de har et stort ansvar for at hjælpe, de borgere, som har det sværest. Det håber jeg, de husker, når de ser manden på bænken.

De europæiske politikere skal vågne op
Socialdemokraten Britta Thomsen, medlem af EU-Parlamentet, har hjulpet med at få skulpturen til Bruxelles. Og hun var glad for at skulpturen af den hjemløse mand, nu er kommet til den europæiske hovedstad. For hjemløse og socialt udsatte, er det af de områder, hun kæmper for på europæisk plan. Britta Thomsen siger:

”Det har været meget vigtig for mig, at få ”Mand på Bænken” til Bruxelles. Den skal huske de europæiske politikere på, at hjemløshed og fattigdom er et endnu større problem i dag i EU, end det var før krisen”, siger hun og fortsætter. ”Jeg synes, det er et paradoks, at vi ikke ved, hvor mange mennesker, der lever på gaden i EU, når vi ved præcis, hvor mange fisk, der er i Nordsøen”.

Manden på bænken med Britta Thomsen, MEP (S)
Manden på bænken med Britta Thomsen, MEP (S)
Og det er der ifølge Britta Thomsen én forklaring på; de europæiske politikere prioriterer ikke Europas hjemløse og de socialt udsatte.

EU-Kommission og EU-Parlamentet kender til problemet
Dykker man ned i diverse dokumenter, er hjemløshed og socialt udsatte en udfordring, der er nået frem til EU-Parlamentet og Kommissionen – i hvert fald på papiret. Tilbage i 2008 vedtog EU-Parlamentet erklæringen ”Bekæmpelse af gadehjemløse”, i 2010 afholdt EU-Parlamentet en konference om hjemløse under det belgiske formandskab, hvor målet var at skabe initiativer, der kunne ændre livet for de socialt udsatte. Samme år vedtog Kommissionen EU’s 2020 plan, hvor én af de fem målsætninger er at få 20 millioner europæere ud af fattigdom i år 2020. Og så sent som i januar 2014 vedtog EU-Parlamentet ”EU-Strategi for hjemløshed”, hvor EU-parlamentarikerne blandt andet opfordrede Kommissionen til at finde ud af, hvor mange hjemløse, der lever på de europæiske gader.

Men det er der ifølge EU’s egne statistikker ikke kommet meget ud af endnu. Alt i mens den ene tekst tager den anden, er der kun kommet flere og flere borgere i EU, som lever på fattigdomsgrænsen.

Tilbage ved receptionen i EU-parlamentsbygningen sidder manden på bænken og stirrer ud i luften. Han har taget plads på sin bænk, og der kommer han til at sidde længe. Om hans tilstedeværelse gør en forskel for EU’s fattige og socialt udstødte er ikke til at sige – det må tiden og tallene for EU’s 2020-rapport konkludere, når den engang er færdig.

Fakta
I 2008 var der 80 millioner europæere, der levede på fattigdomsgrænsen eller med risiko for social eksklusion. I 2011 var tallet steget til 120 millioner mennesker, og i 2012 var det hele 124,5 millioner mennesker. Det vil sige 24,8 procent af EU’s befolkning.

EU-Kommissionen har vedtaget en ”EU-Strategi”, der lægger linjerne fra 2010 til 2020. Kommissionen har opstillet fem overordnede mål, hvor bekæmpelse af fattigdom i EU er ét af dem. Målet er, at der i år 2020 vil være 20 millioner færre mennesker, der befinder sig i fattigdomsstatistikkerne.

EU definerer fattigdom og social eksklusion ud fra tre parametre: Økonomisk fattigdom, almindelige materielle goder, som man ikke har råd til at købe, og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

EU har vedtaget, at en fond på 26,5 milliarder kroner skal hjælpe EU’s fattige med mad og tøj fra 2014-2020. Danmark vil i den årrække modtage i alt 3,75 millioner kroner. Fonden er en fortsættelse af hjælpeprogrammet fra 1987.

More from Maria Rosenberg Rasmussen

Mand på bænk flytter ind i EU Parlamentet

Før den økonomiske krise ramte Europa, vurderede EU, at der var 80...
Læs mere