Hjælp! Byerne synker

Ikke nok med at vandstanden stiger globalt. Flere af klodens allerstørste byer synker samtidig, og det giver byplanlæggerne en dobbelt hovedpine.

I København har politikere og planlæggere nok at se til med at grave regnvandsbassiner ud, så Lyngbyvejen friholdes for oversvømmelser ved større skybrud. Og med at tænke over, hvad der skal gøres for, at de indre kanaler kan modstå stigende vandstand ved stormfloder.

Men det er vand i forhold til en række af verdens allerstørste byer, der synker, samtidig med at vandstanden stiger. Et satelitsystem måler jordniveauet, flere steder siden 1990’erne, og resultaterne herfra viser med al tydelighed, at millionbyerne synker med stor hast. Således var de voldsomme følger af orkanen Katrina i New Orleans i 2005 ikke alene en konsekvens af stormflod, men også en faldende grundniveau. Samme problem er gældende i den kineske byregion Guanzou, der regnes for en af de hurtigst voksende byer i verden. Tokyo, Bangkok og Jakarta er endnu nogle grelle eksempler, som allerede nu ofte kæmper med oversvømmelser.

Delvist menneskeskabt
Ifølge det FN-relaterede netmedie Urban Gateway, der samler historier om urbane problemstillinger fra hele verden (tjek det ud for resten), er der to hovedårsager til problemet: At der drives rovdrift på grundvand og mineraler, og at man bygger byer på deltaer.

“This is what happens when we thoughtlessly interfere with nature. The natural behavior of deltas is to push outwards and expand as soil is brought down the rivers and deposited where they meet the sea. For example in Spain, a seaport founded by the Romans, Amposta, is now over 20 km inland from the mouth of the river Ebro on which it was founded. When, as in New Orleans, people build levees, pumps, sluice gates and canals, the rivers and streams are fixed in the same place and cannot adapt. As the surrounding land sinks, even more stress is placed on the levees,” skriver bloggeren David Thorpe, fra hvem jeg har hentet de fleste oplysninger til artiklen her. De mest nørdede kan læse hele hans indlæg her

Også Danmark synker
Men selv om problemet måske er mindre i København, slipper vi ikke, for også Danmark synker – eller ’sætter sig’, som det tilsyneladende kaldes på fagsprog – flere steder. Særligt de kystnære områder er udsat. I kølvandet på stormen Bodil sidste år satte Kystdirektoratet gang i en større kortlægning af, hvor de største udfordringer kommer til at ligge fremover.

“Vandet stiger, og visse steder får man en dobbelteffekt, for det er desværre de lavtliggende områder, der sætter sig. Det gælder f.eks. hele Vadehavsområdet,” sagde specialkonsulent ved Geodatastyrelsen Karsten Vognsen til Ingeniøren dengang.

Men altså også Amager og Aarhus, hvor der i disse år byudvikles for fuld skrue, skal man tænke ekstra langsigtet for at sikre sig mod de stigende vandstande – og den synkende grundhøjde.

Så er det sagt!

Læs hele artiklen fra Ingeniøren her

Skrevet af
More from Tobias Moe

Krisen skaber spøgelsesbyer

Det seneste årtiers økonomiske opsving har fået bygherrer og myndigheder til næsten...
Læs mere