Urbanisering – nu på tænketank

Historien om arkitekten Jan Gehl og hans opstigning af asken, da han gjorde det indlysende almengyldigt, er efterhånden gammelt pensum. Byer skal være for de mennesker, der bruger dem, og ikke deres biler. Det samme er de fremtidsprognoser, der fortæller, at vi verden over rykker sammen og efterlader et voksende areal tilbage til et faldende antal landmænd at dyrke.

I takt med at konsensus har bredt sig, er bunken af rapporter om urbanisering, dens konsekvenser og muligheder vokset. En stor del af de rapporter opnår dog ikke meget andet end at samle en god mængde støv i de kommunale skuffer. Netudgaven har taget en snak med direktør i den nyligt oprettede tænketank URBAN, Annette Holek, om, hvordan man kan få den enorme bunke viden om byplanlægning op af skufferne og ud til beslutningstagerne.

Klogere byplanlægning
”Vi har oprettet Tænketanken URBAN for at kvalificere den politiske beslutningsproces, så beslutninger om byudvikling i Danmark sker på et mere oplyst grundlag, end det sker i dag,” forklarer Annette Holek og uddyber:

”Hvis politikere og embedsfolk skal kunne bruge den viden, vi frembringer, er det altafgørende, at den viden er uafhængig af kommercielle og politiske interesser. Eneste formål for tænketanken er at bidrage med viden, som kvalificerer den politiske beslutningsproces. Ikke at påvirke beslutningsprocessen til at nå specifikke politiske mål.”

Hvad kan den?
”Byudvikling er utrolig omkostningsfuld, og derfor er der – forståeligt nok – en stigende efterspørgsel fra politisk side om at kunne dokumentere effekterne af de mange midler, som anvendes: Hvad får vi for pengene, og kunne vi få mere ud af dem?,” forklarer Annette Holek og fortsætter:

”Vi mener grundlæggende, der mangler evidensbaseret viden om effekterne af de forskellige indsatser af byplanlægningen. Altså dokumenteret viden om byplanindsatser og strategiers effekt på byudviklingen, der kan kvalificere den politiske prioritering af ressourcerne, så vi faktisk også får bedre byer og ikke bare rapporter og hensigter.”

Værdi på vægten

velfærd
URBAN udvikler værktøjer til at måle værdien af byudvikling. Foto: Niels Bjørn

På spørgsmålet om, hvor langt de så er fra den kritik til konstruktive løsninger, svarer Annette Holek:

”Vi er blandt andet i gang med at udvikle konkrete værktøjer, der skal bruges til at måle værdien af byudvikling. På nuværende tidspunkt har vi udviklet en række elementer til en metode, der på forskellig vis skal kunne bruges til måle, hvordan byudvikling skaber værdi for borgerne. Vi søger nu finansiering til projektet og forventer at kunne starte op efter årsskiftet.”

Undervejs kvalificeres kernespørgsmål, indikatorer, metode og data af en række tilknyttede ressourcepersoner, som alle har særlige faglige kompetencer til at kvalificere dele af materialet.

Når hovedet ikke er med
En af de måske vigtigste og mest forsømte områder i den moderne byplanlægning er, ifølge tænketanken, borgernes mentale sundhed. Regeringen har i 2014 opstillet syv nationale sundhedsmålsætninger på baggrund af WHO’s brede definition på sundhed. Heri vægtes den mentale sundhed lige så højt som den fysiske. Men, siger Annette Holek:

”Selvom der i dag findes omfattende forskning, der dokumenterer en sammenhæng mellem vores fysiske rammer og mental sundhed, inkluderer kun meget få kommuner den mentale sundhed i deres byplansarbejde. Kommunerne skal blive bedre til at udvikle og implementere byplanstrategier, der også fremmer den mentale sundhed, hvis de nationale sundhedsmålsætninger skal opfyldes.”

Annette Holek og Niels Bjørn arbejder derfor også på et projekt, der skal udvælge og formidle cases fra hele verden, hvor man har brugt byplanlægning til at fremme mental sundhed. Herigennem vil de formidle årsags-virkningssammenhænge mellem byplanindsatser og sundhedseffekterne og se på, hvordan man kan overføre de erfaringer til den danske planvirkelighed.

Så hør dog efter
For at sikre, at tænketankens arbejder så også når beslutningstagerne, har Annette Holek og Niels Bjørn udviklet en formidlingsstrategi, der involverer en række andre fagligheder – der skal også tegnes og laves film.

”Vi er ordmennesker, og det er vigtigt at få skrevet rapporterne igennem. Det er for os dog blot første skridt. Derefter kondenserer vi rapporternes konklusioner og anbefalinger, illustrerer dem og finder de rette måder at kommunikere dem på. Det er andet skridt.”

”Tredje skridt er at bringe den visuelt indbydende kommunikation i direkte kontakt med målgruppen gennem seminarer, konferencer, møder. På den måde sikrer vi, at den nye viden når målgrupperne,” fortæller Annette Holek, og afslutter:

”Det vigtigste for os er, at beslutningstagerne klædes bedst muligt på, så de tager de mest kvalificerede valg. I sidste ende handler det om at sikre den bedste planlægning i de danske byer.”

De 7 nationale mål for danskernes sundhed er:

1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed
3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
4: Flere skal vælge et røgfrit liv
5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge
6: Færre børn skal være overvægtige
7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

Om URBAN

De to stiftere. Foto: Anders Thormann
De to stiftere. Foto: Anders Thormann

Tænketanken URBAN er en uafhængig og almennyttig non-profit organisation, stiftet som en forening i marts 2014. Tænketanken er uafhængig af kommercielle og politiske interesser.

Formand Niels Bjørn (f. 1969) er urbanist med en ph.d. fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Han har arbejdet som selvstændig byudvikler med rådgivning af bl.a. kommuner og boligorganisationer, og i ansættelser hos bl.a. Akademisk Arkitektforening, Signal Arkitekter, Hausenberg og Københavns Kommune.

Direktør Annette Holek (f. 1973) er cand. scient. pol. og BA. i Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet. Hun har siden år 2000 arbejdet med social bæredygtighed, governance netværksstyring og opbygning af social infrastruktur i organisationer og byer/bydele

Se mere om URBAN: www.urban.ceo

More from Eva Bjerring

Vinge. En by fra scratch

Tag billedet nedenfor. Om to år står her en tæt by med...
Læs mere