Byudvikling set gennem superheltebriller

Sociolog og selvstændig byudvikler Julie Abitz er bogaktuel med ‘Bliv din bys superhelt’, som lægger en ny vinkel på byudvikling. Det handler om at komme op fra kontorstolen og ud i byrummet – af med embedsmandshabitten og på med superheltedragten.

Gruppen af ældre medborgere, som er inviteret indenfor til at diskutere byudvikling i Albertlund, Horsens og Ålborg, har muligvis forestillet sig noget med borde i hestesko, søvndyssende powerpointforedrag, kaffe og blødt brød.

I stedet kommer en kvinde ind ad døren iført glitrende superheltekappe, sort halvmaske og figursyet blå kjole med det gule heltebælte godt fastspændt om taljen. Parat til at tage gruppen med på en gåtur i deres egen by. Så de kan komme med konkrete ideer og forslag til, hvordan man kunne udvikle den, så den imødekommer netop deres behov og ønsker.

Konkret og praktisk vinkel på byudvikling
Kvinden i heltedragten er Julie Abitz, sociolog og selvstændig byudvikler. Hun er bogaktuel med “Bliv din bys superhelt”, som lægger en mere konkret og praktisk vinkel på bydudvikling.

“Der er ikke ret mange inden for byudvikling, som har beskrevet konkret, hvordan de arbejder. Det er en branche, hvor det hele godt kan blive lidt overfladisk en gang imellem. Tingene har nogle smarte navne, men der er ikke ret meget i det, og der følger ikke nogen vejledning eller anvisning med på, hvordan man arbejder konkret med byudvikling. Så risikerer det at blive form uden indhold,” siger Julie Abitz.

Hun har trukket på en bred vifte af inspirationskilder til bogen og inddrager både teori fra organisationsudvikling, innovation og metoder, som man anvender indenfor kreative fag. Som supplement har hun iagttaget og studeret, hvordan sociale entreprenører, kreative og moderne virksomhedsejere arbejder og fundet inspiration i England, hvor litteraturen om byudvikling benytter en mere praktisk orienteret tilgang.

“Generelt har jeg altid prøvet at skabe links mellem forskellige verdener. Det er min opfattelse, at hvis vi skal tænke nyt og starte en ny udvikling, så er vi nødt til at hente inspiration fra andre brancher, fordi det kan være med til at sætte det, man kender, ind i et nyt perspektiv,” siger Julie Abitz.

Oplev byen tæt på
Tidligere var den typiske byudvikler uddannet arkitekt. Vedkommende havde ekspertstatus og arbejdede ofte i en homogen faglig konstellation med andre arkitekter. I dag ser billedet meget anderledes ud.

“En byudvikler er ikke længere bare lig med en arkitekt, det kan også være en ingenør, en geograf, en humanist eller en sociolog, som jeg selv,” siger Julie Abitz.

Julie Abitz er derfor optaget af noget helt andet end mursten og plantegninger. Hun har fokus på byrum mellem husene. Der, hvor der færdes mennesker, som interagerer med hinanden.

“Man kan ikke indfange byen på et overordnet plan og rummet mellem husene i et mødelokale. Det skal man ud og opleve tæt på. Så bliver man opmærksom på, hvad det er for et liv, der er på stedet i forvejen. Bruger folk det som et gennemgangsrum eller et opholdsrum? Hvilken rolle spiller trafikken, handelslivet og noget så konkret som vejret? Er det et vindblæst sted eller solrigt? Er der godt med lækroge og gode steder at opholde sig? Alle de ting kan man ikke gætte sig til i arbejdet med en plantegning, det står først lysende klart, når man kommer op fra kontorstolen og ud i byrummet.”

De fire superhelteegenskaber
Derfor tog Julie Abitz de ældre medborgere med ud at trave byen tynd i henholdvis Albertslund, Horsens og Ålborg. I superheltekostume. Superheltens klædedragt har nemlig inspireret Julie Abitz i forhold til den praktiske arbejdsmetode, som hun beskriver i “Bliv din bys superhelt”.

1167970_551153461605094_702836655_n1På gåtur med de ældre i Albertslund

I bogen arbejder hun med fire superhelteegenskaber, som knytter sig til fire konrete dele af superheltekostumet – kappen, bæltet, den sorte halvmaske og superheltefaktor.

”Tag for eksempel superheltekappen. Den symboliserer rummelighed og fungerer som billede på de samarbejdsevner og inddragelsesmetoder, som enhver god byudvikler er nødt til have, hvis man vil lykkes med aktiv inddragelse af de borgere, som bor det i det område, man udvikler,” forklarer Julie Abitz.

En anden af de fire superhelteegenskaber, er superheltebæltet, som repræsenterer mod.

“Hvis man kaster sig over noget helt nyt og innovativt, som ingen måske har prøvet før, så kræver det mod at overbevise omverden om, at det er en god ide. Mod er derfor en hel essentiel egenskab at besidde, også når det kommer til moderne byudvikling,” siger Julie Abitz.

For at komme på de nye og innovative ideer, er man nødt til at arbejde med et innovativt mindset. Det er repræsenteret ved den sorte halvmaske i superheltekosturmet.

Da Julie Abitz tog de ældre medborgere med på en gåtur i Albertslund, Horsens og Ålborg, fik alle udleveret en halvmaske, som en konkret invitation til at lege med og se deres egen byen gennem ‘nye briller’ med fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Den sidste superhelteegenskab, som Julie Abitz arbejder med i “Bliv din bys superhelt” er superhelte-faktor, som ligger indlejret i superheltelogoet, som sidder midt på brystet af en rigtig superhelt.

“Det handler om, at man skal finde frem til de personlige evner og muligheder, som hver enkelt af os rummer, og så bruge det til at formulere en konkret mission, som kan fungere som styrepind hele vejen igennem arbejdsprocessen med et byudviklingsprojekt.” siger Julie Abitz.

1074978_551153471605093_2012405746_nFormulér en konkret mission, så du ved hvad du går efter

Proces fremfor resultat
For det at arbejde med moderne byudvikling handler grundlæggende om at turde arbejde procesorienteret ifølge Julie Abitz:

“I min bog anskuer jeg byudvikling, som en proces og ikke som om en lineær arbejdsgang, hvor man når frem til et færdigt resultat opført i mursten og beton. På det felt har min metode mere tilfælles med den måde, man arbejder på indenfor kreative fag og innovation. Man skal turde affinde sig med en større midlertidighed,” siger Julie Abitz.

Hun fremhæver, at man er begyndt at arbejde mere procesorienteret flere steder indenfor moderne byudvikling. Men for mange byudviklere er det stadig en stor udfordring, og der er ængstelse for, at man sat gang i noget, som man ikke kan styre.

Kritiske røster ind fra begyndelsen
Den udvikling håber Julie Abitz naturligvis, at hendes bog “Bliv din bys superhelt”, kan være med til at styrke. For den har et fortrin, som hun mener, er helt essentielt i forhold til moderne byudvikling:

“En procesorienteret tilgang til byudvikling skaber et meget bedre ejerskab blandt borgerne, fordi de bliver inddraget fra begyndelsen. De bliver medskabende på et projekt og får et helt andet tilhørsforhold til det,” siger Julie Abitz.

I den forbindelse er det vigtigt også at invitere eventuel modstand ind fra starten.

“Hvis man bare kører ensporet derud af og ikke medtager de kritiske røster, så går det galt på et eller andet tidspunkt. Der er ofte en masse brugbare tanker i de kritiske røster. Kritik er jo også udtryk for engagement og vil ofte sætte fokus på eventuelle svagheder og usynlige faldgruber i et projekt.”

En ægte superhelt arbejder i en højere sags tjeneste
En procesorienteret tilgang til moderne byudvikling, som Julie Abitz beskriver i sin bog, opererer med andre ord med en langt mindre grad af kontrol og resultattænkning, end man traditionelt har praktiseret indenfor faget. Derfor kræver det ikke kun superhelteegenskaber at kunne håndtere metoden i praksis, man er også nødt til at tilegne sig en vis form for superheltementalitet.

“En superhelt arbejder jo også processuelt. Det er ikke muligt at sætte et punktum og sige ‘mission completed’. Der kommer jo altid en ny skurk, en ny katastrofe eller ekstraordinær situation, og så er det ind i en telefonboks og af med det grå jakkesæt en gang til,” siger Julie Abitz.

Superhelte er ikke alene om at operere under den slags foranderlige vilkår. Det gælder jo i princippet også for helt almindelige mennesker. Dagen i går kan ikke gentages, og ingen ved, hvad i morgen vil bringe.

“Det er benhårdt, og jeg bliver selv udfordret rigtig meget i en proces, hvor man arbejder med forandringsvillighed. Åbner sin egen dagsorden op for forslag og pakker det store ego af vejen. Men en ægte superhelt er jo grundlæggende uselvisk anlagt, fordi hun arbejder i en højere sags tjeneste og ikke for at bevise sit eget værd. Når byen er givet tilbage til borgerne igen ved processens afslutning, så er der jo i princippet ikke brug for superhelten mere. Altså lige indtil kaos bryder løs igen,” smiler Julie Abitz.

Fakta
Julie Abitzs nye bog “Bliv din bys superhelt” kan købes på www.byenshelte.dk. De 126 sider er fyldt med farverige illustrationer og praktiske øvelser, som kan omsættes til praksis. Den koster 199,00 kroner inklusiv forsendelse.

More from Alba Gry Nybo

Pagten med fortiden

UNESCOs liste over verdensarv har været støt voksende de senere år, og...
Læs mere