Hvorfor Tom Kristensen ville have været kongen af onlinepoesi

Tom Kristensen. Foto: Holger Damgaard

Hvis Tom Kristensen havde levet i dag, ville han uden tvivl have været kongen af online-poesien. Han kunne nemlig noget med at skrive virkelig stærke og aktuelle digte hurtigt, vedkommende og personligt – lige præcis det, som de fleste blog- og Facebook-digte gør i dag.

Det aktuelle

For 75 år siden udgav Tom Kristensen digtsamlingen Digte i Døgnet, som er en samling af hans avisdigte skrevet ved ”store Personligheders Død, til runde Fødselsdage eller i Anledning af Betydningsfulde Begivenheder herhjemme og ude i Verden”. Mange af dem er skrevet i løbet af en eller to timer, men alligevel tæller digtsamlingen hits som ”Det er Knud, som er død”, ”Fusijama” og ”Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen, der faldt som Frivillig i Spanien” (1938):

Pludselig ser vi det hele.
God er en pludselig Død.
Pludselig ser vi, hvad halsløs,
Tankeløs Ungdom betød.
Kort var din hastige Vej fra
Liv til den støvede Jord.

Det aktuelle er vigtigt, når man skriver digte til en avis, det samme gælder for rigtig mange af dagens online-digte – de svarer på forfatterens aktuelle tilstand eller større eller mindre begivenheder i den nære eller store verden.

”Mere almen end jeg inderst inde er”

Tom Kristensen værgrede sig selv ved at udgive digtene, da han følte, ”at jeg har maattet gøre mig mere almen, end jeg inderst inde er. Der skal Bredde til for at naa frem til et Dagblads store og mangeartede Publikum. Og Følgen er, at jeg i lange Tider har været angst for at samle disse Digte.” Samme almenhed ses i dagens online-digte, hvor hverdagen, snappyness, popreferencer usw. bliver en naturlig del af digtene pga. mediet – de skal kunne sluges rimelig hurtigt, og det giver dem tit et let og mere ubesværet udtryk. Det kan man også se hos mange nutidige online-digtere som fx Victor Boy Lindholm fra 14. december i år:

indtil videre er det gået meget godt
siddende
udholdende
igennem en hel nat på vodka og dårlig juice
med søde blomster som small talk
og macbooken med my baby gave me a new mercedes

Og lige præcis det var Tom Kristensen også en mester i på sin tid. Som journalist på Politiken var han vant til korte deadlines og nogenlunde let forståelige budskaber, og derfor er ingen af hans avisdigte særligt eksperimenterende eller komplekse, de er ryddet for lange, snirklede sætninger, svære fremmedord og komplicerede billeder – men det gør dem bestemt ikke dårlige! Det gør bare, at en utrænet digtlæser også vil kunne forstå dem, fx slagkraften i det morbidt sloganagtige ”God er en pludselig Død” eller billeder som ”Katten, som springer bag Træet / i bløde, elektriske Stød” i ”Bøgealleen” til Ludvig Holstein.

Det almenmenneskelige i Knuds død

Hvis digtet skal løfte sig ud af døgnet og over i historien – og ikke blot være en forsvunden statusopdatering eller en gulnet avisside – må de kunne noget mere. Som Tom Kristensen selv siger: ”Digtene er skrevet i Døgnet og for Døgnet, men det er naturligvis mit Haab, at de ikke er slukket med Døgnet”.

Hvad er så dette ”mere” de skal kunne? Inden for retorik snakkes tit om, at der skal være en exigence – et påtrængende problem, som kræver et svar. Det gælder også for avis- og også gerne for online-digte. Men hvis man gerne vil gå over i historien, går det jo ikke bare at skrive om lukningen af en lokal fodboldklub uden at løfte det ud over sin lokale horisont.

Der skal noget mere til – noget af det, som den store litteratur, i modsætning til en øjebliksorienterede og problemorienterede retorik, kan: det, som kan overskride den enkelte situation. Det er bl.a. det, som Tom Kristensens avisdigte kan – de kan sætte en partikulær situation, som er knyttet til øjeblikket, ind i en større sammenhæng og dermed overskride døgnet, fx i ”Det er Knud, som er død” (1933):

Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag,
Fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag
Over et vinterligt Hav, som sortner bag hvidligt Skum,
Gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.

(…)

Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket.
Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket.
Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød,
for nu er han død. Det er Knud, som er Død.
Forstaar I?

Digtets omdrejningspunkt er sorgen, og bl.a. på den måde løfter det sig fra den konkrete situation over i en almenmenneskelig. Derfor bliver det ikke ligegyldigt at læse digtet mange år efter Knud Rasmussens død, fordi det stadig udtrykker noget meget almenmenneskeligt. – Ligesom fortsættelsen på det citerede digt af Victor Boy Lindholm ovenfor:

men baby i nat
i den her nat
forlader neglene mine hænder
som ensom is
flyder de i den her nat
mod åbne græsområder
der giver mig et sted hvor tiden kan gå

Et avis- eller online-digt, som er alt for tæt knyttet til den situation og tid, det svarer på, vil man som læser blot efter kort tid ikke kunne forstå – det vil hurtigt blive for indforstået og vil derfor forsvinde i strømmen.

Det personlige

Fordi de sociale medier handler rigtig meget om, hvad der sker i ens eget liv, er der for online-digte også tit stort fokus på det personlige – ting, der faktisk er sket for forfatteren, referencer til forfatterens hverdag, venner, litteraturmiljøet, intime detaljer osv. I Tom Kristensens avisdigte bruger han kun sig selv i mindre grad for at vise fx sit forhold til en afdød, men skifter meget hurtigt over til et vi for at inkludere læserne. Men så skal man bare smutte over til mange af hans andre udgivelser, hvor han lystigt udfolder sig selvbiografisk, fx i erindringsbogen Aabenhjertige Fortielser (1966) og i nøgleromanen Hærværk (1930) – eller ”et helt nøgleknippe”, som han selv kaldte den. Og i digtene er der også masser af det personlige, bl.a. i ”Min Pibe” (1920), som tit er blevet læst som hans mest selvudleverende digt – og første strofe kunne jo sagtens være en statusopdatering …

Jeg er kun en lille digter
halvt en tænker, halvt en nar,
elsker meget store frakker,
store hatte, stor cigar.

Skæbnen gav mig store frakker,
stak mig også en cigar;
men hvad angår heftig elskov
holdt den mig sgu slemt for nar.
(…)

388364.501
Læs mere

Om Tom Kristensen og hans forfatterskab på Forfatterweb
Om Tom Kristensens avis/dødedigte i Sune Aukens Eftermæle – En studie i dansk dødedigtning
Af Victor Boy Lindholm: jegkiggerpaamaanenogsigervadsaa.dk

More from Christel Sunesen

Hvorfor Tom Kristensen ville have været kongen af onlinepoesi

Hvis Tom Kristensen havde levet i dag, ville han uden tvivl have...
Læs mere