Europas synkende stjerner

Næppe siden Anden Verdenskrig har en fælles europæisk løsning været mere påtrængende. Fraværet af en politisk løsning på flygtningekrisen vil have uoverstigelige økonomiske, politiske og menneskelige konsekvenser; for de mange nødlidende flygtninge, som flygter fra krig og ødelæggelse, for de mange mennesker som drømmer om et bedre liv, for Danmark og for Europa.

Det er ikke kun Europas asylpolitik, som er under et uhyre pres i øjeblikket. De beslutninger, som skal træffes inden for den nærmeste tid, vil have store konsekvenser for det europæiske samarbejde og for unionens sammenhængskraft. Den europæiske idé er sat på prøve.

Det bliver ikke nemt. Krisen rummer både en flygtningestrøm og en migrationsstrøm. Europa skal derfor i fælleskab rejse en løsning, som ikke alene tager hånd om de enorme flygtningestrømme. Løsningen skal også håndtere de omfattende folkevandringer, som også søger lykken blandt Europas velfærdssamfund. Politikerne er tvunget til at skelne mellem flygtninge og migranter.

Det kan virke som en kynisk øvelse. Man kan ikke fortænke et menneske i at søgen lykken. Hverken mennesker, som flygter af nød, eller mennesker, som rejser med et håb om en bedre fremtid. Lykken søger vi alle sammen. Hver dag. Vi søger lykken for os selv, vores familie og venner.

Netop nu synes Europa lammet af denne spekulation. Hvem er flygtning? Hvem er berettiget til at være her? Hvem er migrant? Hvem er ikke berettiget til at være her? Europas ledere, herunder den danske, synes ikke at have redskaber til at løse konflikten. Den manglende politiske koordination på tværs af Europa, og den manglende kontrol af flygtningestrømmene, skaber nervøsitet og kaos. Man diskuterer uden helt at vide, hvordan man skal løse problemet.

Flygtningehadet kan vokse i Europa
Den manglende kontrol, den manglende evne til at skelne i menneskestrømmen, som kommer til Europa, skaber frustration på begge sider af det politiske spektrum. Diskussionen tærer på venstrefløjens humanistiske principper og giver næring til den populistiske højrefløj. Europa kan selvsagt ikke hjælpe alle verdens nødlidende og kan heller ikke modtage alle verdens lykkeriddere. Det kan være en tung erkendelse for venstrefløjen, som blandt flygtningenes angst sætter deres medmenneskers bedste først. Hvordan sorterer man mellem mennesker? Hvordan gradbøjer man alvoren i et menneskets søgen efter et bedre liv?

I al den tid flygtningestrømmen fortsætter uden demokratisk kontrol, så vil højredrejningen af Europas vælgere intensiveres og indvandringshadet forstærkes. Hvis der er noget EU ikke har brug for i disse år, så er det flere euroskeptiske borgere. Ultimativt vil det ikke blot ryste unionen i dens grundvold, men kan potentielt tvinge den i knæ.

Vender vi blikket hjemad kan man sagtens overdrive de danske proportioner. Europas løsning står ikke og falder ved den danske regerings manglende velvillighed og anstændighed. I øjeblikket oplever vi, med en tilsyneladende forbløffet regeringsleder i front, at flygtninge ikke ønsker asyl i Danmark. Det overrasker næppe. Samtidig bør man heller ikke undervurdere det positive signal, som en medansvarlig dansk regering kan sende. Vi har både råd og plads og bør selvsagt deltage i det fælles flygtningesansvar. Man kan håbe, at de mange aktivt medhjælpende og demonstrerende danskere vil gøre indtryk på landets ledelse. Mange danskere kan af gode grunde ikke identificere sig med regeringens propagandistiske anti-asyl politik, som tegner et dystert og umenneskeligt billede af Danmark udadtil. Det overrasker heller ikke.

Men med den seneste uges dramatiske udvikling, udtrykker Lars Løkke Rasmussen nu vilje til at arbejde for en fælles løsning, hvor regeringen, efter eget udsagn, vil forsøge at efterleve sine internationale forpligtelser. Det er en smule overraskende. Processen udstiller imidlertid nok snarere regeringens fortvivlelse, end den udtrykker politisk velvilje. Det går naturligvis ikke ubemærket hen. Heller ikke blandt støttepartiet Dansk Folkeparti. Thulesen Dahl, og hans enorme vælgerkorps af såkaldte globaliseringstabere, er ikke begejstrede for statsministerens manglende dømmekraft. Han lovede jo færre indvandrere i valgkampen.

På tærsklen mellem nød og håb
Når så mange tvinges på flugt, enten af nød eller håb, illustrerer det behovet for en forbedret humanitær indsats i nærområderne. Det er de allersvageste, som nu efterlades tilbage i Mellemøstens mange flygtningelejre, hvor tilstandene er horrible og nødhjælpsindsatsen nærmest er kollapset. Denne hjælp må Europa ikke glemme og den bør have en ligeså høj prioritet, som selve flygtningestrømmen. Den egentlige humanitære katastrofe er jo i Syrien. Og flygtningekrisen løses ikke førend situationen i Syrien er stabiliseret.

Et er at vente på de politiske løsninger. Noget andet er den nødvendige opgave, som netop nu står foran os i Europa. Europa er forpligtet til at hjælpe gruppen af flygtninge. Derfor skal vi give alle de mennesker, som allerede er kommet hertil en værdig behandling.

Fremadrettet skal nye værktøjer bringes i brug. EU’s nuværende asylpolitik er simpelthen ikke tilstrækkeligt og de forskellige folkevandringsgrupper kan ikke behandles under ét. Man kan håbe, at en fælleseuropæisk kontrol vil muliggøre en mere målrettet hjælp til flygtningene, som i nogle tilfælde kommer til at stå i skyggen af de mange migranter.

Vi skal også hjælpe af en anden grund. Hvis skæbnen en dag ville, at situationen var omvendt, så kunne vi måske håbe, at også de ville række en hånd ud mod os. Inderst inde, også i de hårdeste betonkroppe, ligger drømmen om en fremtid i fredelig sameksistens med vores medmennesker i dvale.

Vi har brug for en fælleseuropæisk løsning. Straks. Lad os ikke skabe en eftertid, som ingen får lyst til at erindre.

Tak fordi du læste med på Netudgavens flygtningetema.
Og tak for den støtte du måtte vise for dine medmennesker på flugt.

Redaktionen på Netudgaven

Artiklen er en del af netudgavens tema om flygtninge

More from Simon Kærup

Klasselokalet som spejlsal

Folkeskolereformen har været under hård kritik. Lærere, forældre og elever var alle...
Læs mere