Når den eneste mulighed er en menneskesmugler

1000 amerikanske dollar. Det er entreprisen til den græske ø Lesbos – hvis man vel at mærke er på flugt. På tre dage er 2000 flygtninge ankommet til øen, og det har smuglere tjent over 13.300.000 kroner på.

”Antallet af mennesker, som flygter til Lesbos er massivt. I løbet af de seneste par måneder er de daglige tal af ankomster steget så markant, at det overgår enhver form for ressource, der er til rådighed her på øen. Vi står midt i et alarmerende problem,” fortæller nødhjælpschefen for International Rescue Committee på Lesbos, Simon Clarke.

Krigen mellem oprørere og regeringsstyrker i Syrien, den afghanske regerings kamp mod et styrket Taleban og krigen i Irak har drevet millioner af mennesker på flugt. En konsekvens af dette er nu en profitabel menneskesmuglerindustri i milliardklassen.

Udsigten til fred i hjemlandene synes ikke at kunne øjnes i horisonten. Forestillingen om et årelangt ophold i nabolandenes overbelastede flygtningelejre er ikke et liv nogen drømmer om. I Tyrkiet er nogle flygtningelejre blevet angrebet af Islamisk Stat, og regeringen giver samtidig ikke den rette mængde af beskyttelse som flygtninge ifølge den humanitære folkeret har krav på. Tusindvis af flygtninge som hver dag vælger at rejse mod Tyrkiet gør derfor kun kort ophold i landet, og betaler sig til en plads på en tvivlsom gummibåd. En båd, som på ulovlig vis skal føre dem til yderporten af et eftertragtet Europa.

Organiseret salg og genbrug af bådmotorer

Langs kyststrækningen fra den lille by Efthalou til Skala Sikamineas på den nordlige side af Lesbos kan man se over til Tyrkiet. Fem kilometer med vand adskiller de to kyster. En indlysende attraktiv rute for smuglere.

Klokken er 06:00, og der er afgang fra den tyrkiske side. Flygtningene, som via den korte rute har betalt for at blive smuglet til Lesbos, har tilbragt natten i skovene langs kysten. Gummibådene ligger lavt i vandet og skyder en langsom fart. De er ikke beregnet til at have 40 til 50 mennesker om bord.

Når bådene kommer i land, er det ikke kun frivillige, som står klar til at tage imod dem. Lokale landmænd og smuglere følger hver morgen efter de frivilliges biler, så de helt præcis ved, hvor bådene kommer i land. Mændene er hurtige til at afmontere bådmotorerne, få dem op på et lad og køre væk. Nogle af motorerne sælges videre til almindelige privatpersoner, mens andre transporteres tilbage til Tyrkiet efter, at landmændene har solgt dem til menneskesmuglerne. De genbruger så motorerne og sætter dem på nye gummibåde. Nogle af de tyrkiske smuglere sender imidlertid også egne folk til Lesbos for at indsamle dem. Fra byen Ayvalik i Tyrkiet går der nemlig en færge til Mytilini på Lesbos. Flere frivillige på den nordlige side af øen beretter om en BMW på tyrkiske nummerplader, som følger efter dem om morgenen og stjæler motorerne fra bådene.

Lokale grækere, som stjal motoren fra båden med afghanere. De kørte væk i en lille bil.
Lokale grækere, som stjal motoren fra båden med afghanere. De kørte væk i en lille bil.

”Vi har gentagende gange anmeldt det her til politiet. Der sker ikke ret meget, men tre mænd er for fornylig blevet anholdt, efter politiet fandt 70 bådmotorer i en lade,” fortæller den lokale øboer Eric Kempson, som har sat sit daglige arbejde i bero for at være fuldtidsfrivillig.

Simon Clarke, som har opholdt sig på Lesbos i en måned, kan ikke forstå, hvorfor EU ikke forsøger at arbejde hen imod nogle tiltag, som afskærer menneskesmuglerindustrien, og øger sikkerheden for flygtninge.

”Det giver simpelthen ikke mening, at flygtninge løber tør for juridiske muligheder når de kommer til Tyrkiet, og så er tvunget til at opsøge menneskesmuglere, som illegalt får dem til Grækenland. Når de så er kommet til Grækenland, kan de starte på processen med at søge asyl i Europa, men skal fortsat benytte smuglerruter indtil de når deres ønskede destination,” understreger Clarke.

Kystvagter vs. smuglergaranti

Et velkendt ordsprog lyder, at tredje gang er lykkens gang. Men for den syriske flygtning Atef skulle der noget mere til. Det lykkedes ham nemlig først i sit tiende flugtforsøg at nå stranden på Lesbos.

En fælles handlingsplan udarbejdet af EU’s grænsekontol, Frontex, den græske kystvagt og græsk politi har øget antallet af patruljer i det østlige Ægæiske Hav i forsøget på at bremse den omfangsrige tilstrømning af flygtninge.
Når Frontex og græske kystvagter derfor patruljerer ude på vandet, skal de, hvis de ser en båd med flygtninge som stadig befinder sig i tyrkisk farvand, underrette den tyrkiske kystvagt, så de kan sørge for, at bådene vender om, og kommer tilbage til Tyrkiet. Har gummibådene først krydset europæisk farvand, må de ikke fortage sig noget, med mindre at menneskene i båden er i fare. Så skal de samles op, og bringes sikkert til Grækenland.

”Hver dag er selvfølgelig forskellig, men vi ringer til den tyrkiske kystvagt og informerer dem om både, der forsøger at krydse europæisk farvand. 40 både sendes nogle gange tilbage om natten,” fortæller den lokale koordinator for Hellenic Coast Guards på Lesbos, Eleni Kelmali.

Flygtninge, som lige er ankommet til Lesbos, og melder sig selv til politiet.
Flygtninge, som lige er ankommet til Lesbos, og melder sig selv til politiet.

Atef og en gruppe af de flygtninge han kom i land med, fortæller, hvordan de gentagende gange har været udsat for, at kystvagter har forhindret deres overfart. Men med en ny dag følger et nyt forsøg. Sådan fortsætter det indtil man er nået over til Lesbos. Der er nemlig smuglergaranti hos den smugler de benyttede sig af.

”Vi er magtesløse. Hvor meget vi end prøver, så kan flygtningene på den anden side ikke holdes tilbage ved magt. Jeg tror, at det er ved at gå op for de fleste, at problemet ikke forsvinder, før der er en fredelig løsning i Syrien, Irak og andre steder,” siger den administrerende politimand i Moria flygtningelejr, Demetri Samotias.

Penge fra EU kunne bruges bedre

Nødhjælpsarbejderen Simon Clarke opfatter Frontex som nødvendigt, fordi de er en stor hjælp på havet, hvis uheldet skulle være ude for nogle både. Dog sår han tvivl om, hvor mange penge der burde afsættes til Frontex.

“Frontex bygger et hegn af kontrol i forskellige lande. Det nytter ikke noget. Hvis du er på flugt fra forfølgelse eller krig, og du frygter for dit liv – ja, så kan intet hegn nogensinde bygges højt nok,” konstaterer han.

Flygtninge på Lesbos som venter på færgen, der kan sejle dem til Athen, så de kan begynde rejsen op igennem Europa.
Flygtninge på Lesbos som venter på færgen, der kan sejle dem til Athen, så de kan begynde rejsen op igennem Europa.

Clarke foreslår i stedet, at der burde oprettes centre i de konfliktfyldte lande, hvor flygtninge skulle have mulighed for at søge om asyl i Europa. Et udvalg skulle her fordele de godkendte ansøgere imellem de forskellige EU medlemslande.

”Hvis sikkerheden i Damaskus i Syrien for eksempel er for usikker for centre som disse, kunne man i stedet oprette centrene i nærområderne såsom Jordan og Tyrkiet. Det ville give meget mere mening at søge om asyl fra sit hjemland i stedet for at drage ud på en ulovlig og livsfarlig rejse, fordi en smugler er den eneste mulighed” lyder hans forslag.

Artiklen er en del af netudgavens tema om flygtninge

More from Celina Liv Danielsen

Når den eneste mulighed er en menneskesmugler

[dropcap letter="1000"] amerikanske dollar. Det er entreprisen til den græske ø Lesbos...
Læs mere