Kongerækken Appendiks #3 – Adelsvældet

Tiden mellem reformationen i 1536 og enevældens indførelse i 1660 kaldes populært adelsvældet, fordi rigsrådet i denne periode ofte havde mere at sige end kongen. Blandt de prominente skikkelser fra denne tid finder du store statsmænd, udspekulerede rænkesmede og glubske adelige, som mest var ude på at mele deres egen kage.

More from Anders Olling & Hans Erik Havsteen

Kongerækken Appendiks #10 – Kvinders valgret

“Efter min Mening er Hovedforskjellen mellem Kvinden og Manden den, at hos...
Læs mere