Hysteriske kvindemennesker

Fra d. 28 januar og helt frem til d. 19 marts udstilles ”Hysterics” af Rikke Benborg på Overgaden. Selvom temaet hysteri nemt kan få tankerne hen på en politisk og feministisk protest – særligt i disse dage – så handler det for Rikke mere om det psykiske vs. det fysiske, en udforskning af hvordan det indre private rum kommer til udtryk i virkeligheden.

Rikke Benborg er en alsidig kunstner, som er kendt primært for sit arbejde med video og animation. Derudover har hun også arbejdet med andre udtryksformer, såsom musik, broderi og fotografi. Rikkes kunstneriske univers tager som regel udgangspunkt i diverse modsætningsforhold, såsom drøm og virkelighed. Hendes nyeste soloudstillingen ”Hysterics” er inspireret af sindssygeanstalten Salpetriéres’ og dennes behandling af kvinder diagnosticeret med hysteri. Hun udforsker emnet gennem performative og skulpturelle udtryk med det formål at sætte fokus på kvindens indre dualitet forbundet med de indre og ydre begrænsninger.

”I forhold til hysteriken synes jeg, der er en indbygget dualitet i hendes fysiske kropslige udtryk – fordi der er så mange undertoner af både noget erotisk og noget dæmonisk,” siger Rikke Benborg.

Nutidens politiske klima taget i betragtning, så er Rikkes fokus på kvinden og hendes indre og ydre begrænsninger særligt tidslige.

Hyld hysteriet
Flere hundredtusinde mennesker over hele verden har netop marcheret under navnet ”Womens March” for lighed og frihed – en bedre fremtid. Dette fordi mange vil mene, at vi går en fremtid i møde, der meget vel kunne ligne vores fortid. I et forsøg på ikke at gå tilbage, blev der marcheret fremad. Rikke Benborgs ”Hysterics” kigger dog tilbage, og det på en mørk tid i kvindehistorien hvor hysteri blev anset for at være en kvindesygdom, der skulle gøres bugt med, oftest imod kvindens vilje. Dette vender Rikke dog modigt på hovedet og nærmest hylder hysteriet ved at ændre opfattelsen af den gennem andre temaer:

”Ord der kunne passe ud over dramatisk er måske stiliseret og humoristisk, æstetiseret, dobbelt…”

Dette skal ikke forstås som en negligering af emnet hysteri, men mere som en kvindes udforskning af emnet fra en anden synsvinkel og med et andet formål, mindre politisk. Det spændende ved Rikkes udstilling er, at den tør se anderledes på tingene og opfordrer publikum til at gøre det samme ved at gå ind med et åbent sind og lade sig rive med, hysterics be damned.

Still fra Hysterics, foto: Overgaden

Fra tanke til tilblivelse
Det er forholdsvis nemt at lade sig rive med og influeres af tidens største og mest dominerende problematikker, men for Rikke starter et projekt altid med en søgen indad. En ide manifesteres og dernæst materialiseres, og det uden for meget forstyrrelse fra verden udefra. Det er blot Rikke og hendes kunst, der sammen arbejder mod et udtryk; til tider bestemmer værket endda selv retningen, siger hun:

”Tit er det sådan at værkerne ender et helt andet sted end der, hvor jeg startede, fordi materialerne får deres eget liv og selv begynder at diktere, hvor de vil hen”.

Rikke er som kunstner mest kendt for sit arbejde med film og video, men har altid syet og bygget ved siden af. Det er ikke blot udtrykket, der er anderledes, men også processen som hele tiden ændrer sig undervejs i arbejdet med det fysiske:

”Film og videoprocessen er så lang og kan være ret distancerende, føler jeg. For at skabe et enkelt udsagn kræver det så meget planlægning og udenomsarbejde, hvorimod at jeg i en fysisk skabelsesproces hele tiden ser de konkrete fremskridt.”

Rikkes arbejde med det skulpturelle i ”Hysterics” er særdeles symbiotisk, da Rikke ikke dikterer udtrykket, men snarere hjælper den på vej i et samarbejde med materialerne.

”Jeg kaster noget ud, og dette kaster så noget tilbage til mig. Det er selvfølgelig mig begge steder, det er en visuel, materialemæssig, konkret og uhåndgribelig dialog der forgår mellem mig og det jeg skaber.”

Dette er med til at gøre udstillingen mere personlig og håndgribelig og skal forstås som én kvindes rejse gennem og forståelse af det feminine, dennes historie og kampe. Der tages fat i dualistiske forhold mellem krop og sind som kan anses for både erotisk og dæmonisk. Selv karakteriserer Rikke sin udstilling som teatralsk, abstrakt og surrealistisk, hvilket indrammer temaet hysteri i særdeleshed, eftersom alle tre beskrivelser passende kunne placeres på en kvinde for at få hende indlagt mod sin vilje – for over 100 år siden vel at mærke. Så vær ikke bange for at nyde udstillingen og slå dig løs, lidt hysteri kan ikke længere skade nogen.

 

Still fra Hysterics, foto: Overgaden

Tidslig og tidsløs
Selvom Rikke ikke bevidst prøver at sige eller udtrykke noget decideret politisk eller feministisk, så kan det ikke undgås, at publikummet selv danner den opfattelse og forståelse. En kunstners intentioner kan ikke altid hamle op med konteksten, forstået på den måde, at tiden vi lever i, og de udfordringer vi står overfor, ikke kan efterlades derhjemme; dem tager vi med og lader bleve en del af den måde, vi oplever ting på. Omend kunsten imiterer livet og omvendt, kan man ikke nødvendigvis helt udelukke at sætte udstillingen i en politisk kontekst.

”Jeg kan godt lide mangfoldigheden i kunsten, at der ikke er noget facit. Kunsten behøver ikke at være politisk for at sige noget om den virkelige verden,” fortæller Rikke.

Hun er ikke nødvendigvis påvirket af politik og protest, men publikum er frie til at opfatte og forstå udstillingen indenfor denne kontekst hvis de vil eller ikke kan lade være. Det smukke og magtfulde ved kunsten er nemlig ikke nødvendigvis, at den er tidslig, men at den er tidsløs. Hvad Rikke selv måtte mene om kvinders position i verden i dag er irrelevant i forhold til hvad, hun gennem sin kunst kan udtrykke om den.

Essentielt for udstillingen er, at den tager udgangspunkt i virkeligheden – som den opfattes og forstås af Rikke:

”I alle værkerne på udstillingen har jeg virkeligheden som udgangspunkt, men der sker jo noget når virkeligheden filtreres gennem min krop, mit erfaringsgrundlag.”

Dette kan måske lyde trivielt, men i sidste ende så opfattes virkeligheden subjektivt og individuelt af os alle, og én kunstners opfattelse materialiseret kan fortælle os noget om den verden vi lever i i dag og imorgen. Så marcher dog igen arm i arm, denne gang til Overgaden og lær lidt om den verden. Lidt hysteri har aldrig slået nogen ihjel… Eller har den?

Udstillingen Hysterics af Rikke Benborg er aktuel netop nu på Overgaden på Christianshavn i København, hvor den udstilles frem til den 19. marts 2016. 

 

More from Sarah Tora Hansen Goldstein

Hysteriske kvindemennesker

Fra d. 28 januar og helt frem til d. 19 marts udstilles...
Læs mere