Brasiliansk favela prototyper sig frem til bedre byudvikling

Lise Juul Madsen

Mens Europa  sover, vågner det latinamerikanske kontinent op til nye former for byliv og økonomisk og social udvikling. I megabyen São Paulo giver højteknologiske værksteder adgang til viden og teknologi og fungerer samtidig som demokratiske mødesteder for lokalsamfundet.

I en af Brasiliens mest kendte favelaer er to unge piger i gang med at bygge en prototype på en lille gokart. Planen er at lave et gokart-løb i bydelen, hvor børn og voksne først bygger deres egen vogn, hvorefter der er ræs i gaden. Det er første gang, man har startet sådan et projekt i en favela som Heliópolis.

Gokart-ræset er karakteristisk for arbejdsmetoden i værkstedet FabLab Livre SP Heliópolis. Det lokale fællesskab bliver aktiveret, og folk går sammen om at skabe projekter, der gør det tryggere og bedre at bo i bydelen. Fablab’et og den tilhørende teknologi og dens muligheder udgør rygraden i projekterne.

Et fablab – Fabrication Laboratory – er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor idéer og projekter kan omsættes til fysisk form. I São Paulo i Brasilien har bystyret i det sidste år åbnet tolv fablabs i lige så mange forskellige bydele i megabyen. Værkstederne er finansieret af bystyret og er åbne og gratis for alle byens cirka 20 millioner borgere. Enhver kan her få adgang til blandt andet 3D-printere, fræsere og lasermaskiner samt til viden og fællesskaber.

Ånden i Heliópolis

Heliópolis opstod i 50erne, da områdets landbrugsarealer blev omdannet til et tæt boligkvarter i den stærkt voksende storby. I dag er Heliópolis én af Brasiliens største favelaer og et af de mest tætbebyggede områder i São Paulo. Bydelen er socialt og økonomisk belastet, men det på trods står beboerne sammen og hjælper hinanden.

Det er den ånd, som FabLab Heliópolis bygger videre på. Der er dog også udfordringer ved arbejdet i bydelen. Fablabs i resten af byen og i andre lande er fulde af entreprenører, unge akademikere og projektpionerer, der formår at udvikle deres prototyper til større kommercielle produktioner. I Heliópolis er situationen en helt anden. Det tager tid at skabe en tradition for at bruge fablab’et, og folk skal skubbes mere på vej. Troen på de offentlige autoriteter er generelt ikke stor, og der skal derfor gøres meget ud af at tiltrække nye brugere.

Yuri Alexsander, der er leder af FabLab Heliópolis, fortæller: ”Her bruges flere strategier for at få Heliópolis i tale. For eksempel har vi lige afsluttet et kursus for underviserne på en række af de offentlige skoler her i området. Multiplier-effekten er stor, når lærerne kan fortælle og udbrede kendskabet til fablab’et til eleverne.”

Adgang til viden og teknologi

Den dag jeg kommer forbi FabLab Heliópolis, får et hold af kommende gymnasieelever en rundvisning, og jeg overværer også en gruppe unge, der deltager i et laserskæringskursus, som de selv har tilmeldt sig. På den overdækkede plads, som er indgangen til fablab’et, hænger en masse unge ud og spiller musik, snakker og ryger cigaretter – byens rum er på mange måder de unges dagligstue.

Yuri Alexsander mener, at fablab’et i Heliópolis har en positiv indflydelse på bydelens unge, fordi de gennem værkstedets mange teknologiske redskaber både får adgang til og viden om teknologi, som de ellers ikke ville have haft – og dermed får de nye veje og muligheder. Her handler det om at give de unge nogle grundlæggende færdigheder, som de kan bruge senere i livet.

Mødested for husmødre og politikere

Ikke kun de unge, men alle typer mennesker og aktører fra hele lokalsamfundet kan mødes i fablab’et og være med til at udvikle deres bydel. Her bliver teknologien et redskab til at få forskellige grupper af mennesker til at gå sammen om at skabe og realisere nye løsninger på lokale og sociale problemstillinger.

Et eksempel på, hvordan teknologien og byudviklingen går hånd i hånd, er FabLab Heliópolis’ arbejde med at skabe og designe løsninger til en lokal plads, der gennem en længere periode har været centrum for gadeuorden og problemer med stoffer. Hver lørdag mødes politikere, kommunale embedsmænd og toneangivende ledere af civilsamfundet, men også børn, unge, husmødre, aktivister, arkitekter og designere for sammen at arbejde på en løsning. Gruppen ”prototyper” sig frem til et nyt design, der kan gøre pladsen til et tryggere og bedre mødested, gennem både aktiviteter, lys og byrumsmøbler.

Projekterne strækker sig fra én dag til flere måneder, men det er altid fablab’et, der er rygraden i projekterne. FabLab Heliópolis danner de fysiske rammer om workshops og stiller viden og maskiner til rådighed, og det er de ansatte, som står for indledende at samle folk og give dem redskaber til selv at gøre en forskel. I Heliópolis er det blot tre ansatte, der står for at hjælpe de 4-500 månedlige brugere på vej.

Pionerånd og politisk satsning

Listen over de projekter, der allerede er skabt i de tolv fablabs, er lang. Når man hører Yuri Alexsander fortælle om nogle af de projekter, der er blevet skabt bare i Heliópolis, er man i hvert fald ikke i tvivl om det potentiale, stedet repræsenterer. Stemningen er dynamisk, håbefuld, og her emmer af pionerånd.

Selvom der i fablab’ets korte levetid er sket et politisk magtskifte i bystyret, er troen på effekten af en lokal indsats gennem fablabs’ene stadig stærk. Politikerne tror på de projekter, der kommer ud af fablabs’ene, og på at værkstederne kan være med til at skabe byens kommende entreprenører.

Men det er en ambitiøs satsning, São Paulos bystyre har kastet sig ud i. I Danmark og Europa er langt de fleste labs privatfinansieret, og der mangler altid ressourcer til at bemande stederne. I den brasilianske megaby er man gået den anden vej og har givet bydelene de ressourcer i form af steder, teknologisk hardware og bemanding, som der er brug for, hvis et fablab skal være med til at løfte en bydel socialt. Den benhårde politiske satsning på, at teknologisk udvikling og byens udvikling går hånd i hånd, viser derfor et politisk mod, som vi godt kunne lære noget af her i Danmark – ikke mindst i vores socialt og økonomisk belastede områder.


Fakta

Et fablab – et Fabrication Laboratory – er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor man kan omsætte idéer og projekter til fysisk form. Der findes over 1100 globalt, og der kommer hele tiden flere (se dem alle på www.fablabs.io/labs).

FabLab Livre Heliópolis er en del af det bydækkende Fablab Livre SP-netværk, som p.t. består af 12 spaces. De 12 fablabs arbejder alle på to forskellige spor: De udbyder kurser både til børn, lærere og enkeltpersoner, som er interesserede. Derudover arbejder de med entreprenørskab og projekter i regi af fablab’et.  Læs mere på: fablablivresp.art.br.

FabLab Livre Heliópolis har ca. 4-500 forskellige brugere månedligt. Der er tre ansatte i FabLab Livre Heliópolis, og stedet er fuld finansieret af bystyret.

More from Lise Juul Madsen

Brasiliansk favela prototyper sig frem til bedre byudvikling

Mens Europa  sover, vågner det latinamerikanske kontinent op til nye former for...
Læs mere