DANMARKS KRIGE #4 Magtbalancen tipper: Kejserkrigen og Torstenssonsfejden

More from Anders Olling & Hans Erik Havsteen

Kongerækken: Reformationen #3

Den kommende danske konge Christian III overværede Luther forsvare sine standpunkter og...
Læs mere