Krisebarometeret

Krisebarometeret er en podcast, der behandler nogle af de største og mest afgørende politiske kriser i Danmarkshistorien. Vi redegør for udvalgte kriser og analyserer konsekvenser heraf for Danmark og det danske samfund. Vi dykker ned i alt fra Albertiskandalen til Kanslergadeforliget. Tag et lyt og blive klogere på de politiske kriser der har været med til at forme det danske samfund.

Listen to “Albertiskandalen (1900-27)” on Spreaker.
Albertiskandalen er måske en af Danmarkshistoriens største bedrageriskandaler. Skandalen er opkaldt efter selve hovedpersonen – Peder Adler Alberti. Han var uddannet jurist og nåede at blive justitsminister, hvorefter han d. 8.09.1908 meldte sig på Københavns Domshus som bedrager. Han kendte sig skyldig i underslæb og dokumentfalsk for mange millioner kr. Skandalen fik vidtrækkende konsekvenser for regeringen og for eftertidens politiske Danmark.

Nøglefigurer
Peder Adler Alberti: Uddannet jurist og Venstre politiker. Han opnåede blandt andet at blive Justitsminister. Kendt for underslæb mens han sad som minister.

J.C Christensen: Uddannet dansklærer og Venstre politiker. Han opnående blandt andet at blive Konseilspræsident (Statsminister), Forsvarsminister, Kontrolminister og Kirkeminister.

Listen to “Mineudlægningskrisen i 1914” on Spreaker.

I begyndelsen af 1. Verdenskrig blev Danmarks neutralitetspolitik udfordret af tyskerne og man frygtede, at man ville blive draget med ind i krigen. Tyskerne havde nemlig forespurgt den danske regering om, hvorvidt Danmark ville spærre Storebælt af med miner. Den danske regering blev dermed stillet i et dilemma. Hvis Danmark fulgte tyskernes forespørgsel ville det bringe Danmark på dårlig kurs overfor englænderne og omvendt hvis de gik imod tyskernes forespørgsel ville det medføre spændinger til den store nabo mod syd. Begyndelsen til en stor politiskkrise var så småt ved at tage form.

Nøglefigurer
Kong Christian 10.: Kongen af Danmark fra 1912 til 1947.

Erik Scavenius: Dansk politiker og medlem af Det Radikale Venstre. Var blandt andet udenrigsminister og statsminister.

More from Nicklas Colerick

Krisebarometeret

Krisebarometeret er en podcast, der behandler nogle af de største og mest...
Læs mere