Viggo og Ingeborg Stuckenberg

Forfatterpar: Ingeborg og Viggo Stuckenberg

”Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.” Således talte Georg Brandes i 1871 og indledte derved, med sine forelæsninger på Københavns Universitet…