Arkitekter og flygtninge

Gennem de sidste 5 år har elever og undervisere på Kunstakademiets Arkitektskole i København arbejdet med de globale flygtningeproblematikker. Erfaringer peger mod en række komplicerede problemstillinger i forhold til arkitekters professionelle rolle som rådgivere.

Arkitektskole lukker ned for engagement i Syd

Alle udviklingslande gennemgår i øjeblikket hastige urbaniseringsprocesser. Da ingen byer i det globale syd har hverken de tekniske forudsætninger eller økonomi til at finansiere den nødvendige infrastruktur til at understøtte disse processer, betyder det, at det store flertal af byboere bosætter sig i uformelle, uplanlagte områder nogle med karakteristik af slum.