En flygtning kom forbi

En diskussion med iscenesætter Tove Bornhøft- om kunstens mulighed for at italesætte flygtningeproblematikken.