Borgerinddragelse er at tage folk med i maskinrummet

Som kontrast til top-down-styret byudvikling – udfærdiget på tegnebordet – er der i de seneste 15-20 år sket en større inddragelse af borgerne i byudviklingen. Processen bliver mere kompleks, men borgernes ejerskab…

At udfordre de fysiske rammer for læring

Med kampagnen ’Drøn på skolegården’ sættes der nu fokus på at gøre skolebørn mere fysisk aktive. Både i frikvarterne og i undervisningen. Netudgaven har spurgt tegnestuen MoHo hvad de lægger vægt på,…