Krisebarometeret #4 Kanslergadeforliget

Kanslergadeforliget er et historisk stort forlig, der blev indgået på tværs af partipolitiskeskel i en tid, som var præget af økonomisk ustabilitet og store antidemokratiske forandringer i Europa.

Krisebarometeret #3 Påskekrisen 1920

Påskekrisen var en stor parlamentarisk krise i Danmark, hvor Kong Christian 10. imod Folketingets flertal afskediger Zahle-regeringen og indsætter en ny midlertidig i stedet. Det får store konsekvenser, hvor arbejderne truer med generalstrejke og råber slagord som ”Kong Christian skal væk, vi vil have Republik” foran Amalienborg.

Krisebarometeret

Krisebarometeret er en podcast, der behandler nogle af de største og mest afgørende politiske kriser i Danmarkshistorien. Vi redegør for udvalgte kriser og analyserer konsekvenser heraf for Danmark og det danske samfund.