Sæt EU-Domstolens magt til debat

Siden 1960’erne har EU-Domstolen løbende udvidet sin magt og er trængt ind på de politiske enemærker ved at fortolke lovgivningen ud over de nationale regeringers oprindelige intentioner. Generelt diskuteres dette alt for…