Fritidsjobbets positive bidrag

Direktøren for Foreningen Nydansker tager til genmæle overfor Politisk Kompas’ benhårde kritik af foreningens rapport ”Fritidsjob for fremtiden.”